KAZNRTU LMS / КЕРИМБЕКОВА ГУЛЬНАР ЖАБЫКПАЕВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность :
  • Количество курсов : 12
  • Популярность курсов : 1601
  • Подробнее...
Курсы:
Пән оқушыларды өндірістегі жұмыс орнын ұйымдастыру, жоспарлау және негізгі қорды есептеуге уйретеді. Шығындарды, жалақы қорын, өнімнің өзіндік қунын, пайданы есептеу жолдарын уйретеді.
Дисциплина изучает как правильно организовать производство, рабочие места, планировать правильное введение производственных процессов.
Изучение курса «Экономика и управление производством» закладывает фундамент важнейшего комплекса экономических знаний, необходимых каждому специалисту, поможет в разработке и принятии хозяйственных решений, в решении вопросов использования экономических ресурсов и анализе финансовых результатов деятельности, методов и производства и труда. В результате изучения данной дисциплины студенты должны проявить: - знания в области управления экономическими ресурсами предприятия; - умение ориентироваться в сложных проблемах, возникающих при принятии решении; - умение предвидеть последствия практических действий и принимать разумные действия.
Нарықтық жағдайында экономиканы және өндірісті ұйымдастырудың одан әрі дамыту және осы кезеңге тән жаңа қағидаларды басшылыққа ала отырып экономиканы жандандыру-бүгіннің күннің өзекті мәселелерінің бірі. Бұл өтетін пәннің мақсаты өндіріс үрдісімен экономиканы және өндірісті ұйымдастыру әдістерін мамандарды басқару білімін тереңдету мақсаты қойылады. Өнеркәсіпті (фирманы) басқару өндірістік факторлардың қиын процестерінің әрекеттестіктерінің синхронизациясына және рыноктың эффективті трансформациясының дайын өнімінің есебімен қамтамасыздандыру және сыртқы ортаға шек қоюлары бағытталған. Экономика- өнеркәсіптік пәннің техникалық студенттер мамандықтарын тереңдете оқытқанда рыноктық қатынастың шарттары экономикалық реформаға байланысты мүмкіншіліктер туады.
Еңбекке жарамды халықты мемлекеттік реттеу пәні оқушыларға еңбек нарығындағы халықты мұмыспен қамту жолдарын үйрету. Сонымен қатар жұмыссыздықты болдырмаудың қандай жолдары бар екенін көрсету болып табылады
Экономика отрасли изучает расчеты основного капитала, заработную плату, доходы предприятия и прибыль.
Лизинг
Бұл курстың мақсаты нарық жағдайда байланыс жүйесін жоспарлау және пайдалылығын, шығын, сапасын басқару.
Тасымалдауды ұйымдастырудағы экономикалық есептеу және пайдалылықты уйрету шығындаррды есептеу.
Болашақ мамандарға нарықтық экономика жағдайында өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және басқаруға қатысты мәселелерді оқып білу және өндірістік жүйенің тиімді қызметін қамтамасыз ететін басқару шешімдерін қабылдауға үйрету
болашақ маманға нарықтық экономика жағдайында өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және өндірістік жүйенің тиімді қызметін атқаруға.
Оқушыларға