KAZNRTU LMS / ИИСОВА АЙГУЛЬ МУКАНОВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность : Тьютор
  • Количество курсов : 5
  • Популярность курсов : 1087
  • Подробнее...
Курсы:
Сызу құралдары және компьютер көмегімен сызбаларды дұрыс орындау және безендіруді үйрету; - МЕСТ(Мемлекеттік стандарт) КҚБЖ(Конструкторлық құраттамалардың бірыңғай жүйесі)-ның негізігі талаптарын таныстыру; Пәнді аяқтағаннан кейін студент келесілерді білуі қажет: - проекциялау әдістерінің теориялық негіздерін; - көріністерді тұрғызудың теориялық негіздері; -сызбаларды орындаудың, безендірудің және мәтіндік құжаттарды орындаудың МЕСТ және КҚБЖ-мен орнатылған ережелерін; - сызбада бұйым көріністерін орындау, түзету және сызбаларды безендіру командаларын; - AutoCAD ортасында конструкторлық құжаттардың графикалық бөлігін автоматты түрде дайындау алгоритмдерін, жасай білу: - комплекстік сызбада, аксонометрияда және проекцияларда түрлі позициялық және метрикалық есептерді шығару; - әр түрлі сызу және өлшеуіш құралдармен, құрылғылармен жүмыс жасау; -сызбаларда бұйым көріністерін орнату, орындау, түзету және безендіруде командаларын қолдану; - бұйымның жазық сызбасын орындап және олардың 3 өлшемді модельдерін тұрғызу; - сызбалардың файлдарын құрып, оларды принтер немесе плоттерге шығару; меңгеру қажет: - түрлі геометриялық тұрғызулар мен проекциялық көріністерді сызу құралдарының және де компьютер көмегімен орындай білуді; - бұйымның сызбаларын және оның 3 өлшемдерін автоматты түрде даярлау, түзету және безендіруді, сонымен қатар блоктар мен сызбалар кітапханасын құрып, олардың қатты көшірмесін дайындауды меңгеру қажет
Сызба геометрия және компьютерлік графика пәнінің мақсаты – 5В07030,5В070400 мамандығында оқитын студенттердің кеңістіктік пішіндерді жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерін меңгеруі; – кеңістіктік ойлауды, кеңістіктік пішіндердің графикалық модельдері негізінде контруктивті-геометриялық ойлауды дамыту; – сызбаларды оқу және орындауға, эскиздерді және жұмыс сызбаларын орындауға қажетті білім алып, дағдылану; – конструкторлық құжаттардың графикалық бөліктерін AutoCAD ортасында автоматты түрде дайындаудың негізін оқу.
Оқу-әдістемелік кешені 5В072900 - Құрылыс мамандығының студенттеріне арналған.Пәнді оқыту мақсаты:ғимараттар, конструкциялар сызбаларын оқу және орындау үшін, конструкторлық құжаттаманы құрастыру үшін қажеттi білім алып, дағдылану, конструкторлық құжаттардың графикалық бөлімдерін AutoCAD ортасында автоматты түрде дайындаудың негізін оқу.
Сызу құралдары және компьютер көмегімен сызбаларды дұрыс орындау және безендіруді үйрету; - МЕСТ(Мемлекеттік стандарт) КҚБЖ(Конструкторлық құраттамалардың бірыңғай жүйесі)-ның негізігі талаптарын таныстыру; Пәнді аяқтағаннан кейін студент келесілерді білуі қажет: - проекциялау әдістерінің теориялық негіздерін; - көріністерді тұрғызудың теориялық негіздері; -сызбаларды орындаудың, безендірудің және мәтіндік құжаттарды орындаудың МЕСТ және КҚБЖ-мен орнатылған ережелерін; - сызбада бұйым көріністерін орындау, түзету және сызбаларды безендіру командаларын; - AutoCAD ортасында конструкторлық құжаттардың графикалық бөлігін автоматты түрде дайындау алгоритмдерін, жасай білу: - комплекстік сызбада, аксонометрияда және проекцияларда түрлі позициялық және метрикалық есептерді шығару; - әр түрлі сызу және өлшеуіш құралдармен, құрылғылармен жүмыс жасау; -сызбаларда бұйым көріністерін орнату, орындау, түзету және безендіруде командаларын қолдану; - бұйымның жазық сызбасын орындап және олардың 3 өлшемді модельдерін тұрғызу; - сызбалардың файлдарын құрып, оларды принтер немесе плоттерге шығару; меңгеру қажет: - түрлі геометриялық тұрғызулар мен проекциялық көріністерді сызу құралдарының және де компьютер көмегімен орындай білуді; - бұйымның сызбаларын және оның 3 өлшемдерін автоматты түрде даярлау, түзету және безендіруді, сонымен қатар блоктар мен сызбалар кітапханасын құрып, олардың қатты көшірмесін дайындауды меңгеру қажет
Сызу құралдары және компьютер көмегімен сызбаларды дұрыс орындау және безендіруді үйрету; - МЕСТ(Мемлекеттік стандарт) КҚБЖ(Конструкторлық құраттамалардың бірыңғай жүйесі)-ның негізігі талаптарын таныстыру; Пәнді аяқтағаннан кейін студент келесілерді білуі қажет: - проекциялау әдістерінің теориялық негіздерін; - көріністерді тұрғызудың теориялық негіздері; -сызбаларды орындаудың, безендірудің және мәтіндік құжаттарды орындаудың МЕСТ және КҚБЖ-мен орнатылған ережелерін; - сызбада бұйым көріністерін орындау, түзету және сызбаларды безендіру командаларын; - AutoCAD ортасында конструкторлық құжаттардың графикалық бөлігін автоматты түрде дайындау алгоритмдерін, жасай білу: - комплекстік сызбада, аксонометрияда және проекцияларда түрлі позициялық және метрикалық есептерді шығару; - әр түрлі сызу және өлшеуіш құралдармен, құрылғылармен жүмыс жасау; -сызбаларда бұйым көріністерін орнату, орындау, түзету және безендіруде командаларын қолдану; - бұйымның жазық сызбасын орындап және олардың 3 өлшемді модельдерін тұрғызу; - сызбалардың файлдарын құрып, оларды принтер немесе плоттерге шығару; меңгеру қажет: - түрлі геометриялық тұрғызулар мен проекциялық көріністерді сызу құралдарының және де компьютер көмегімен орындай білуді; - бұйымның сызбаларын және оның 3 өлшемдерін автоматты түрде даярлау, түзету және безендіруді, сонымен қатар блоктар мен сызбалар кітапханасын құрып, олардың қатты көшірмесін дайындауды меңгеру қажет