KAZNRTU LMS / БАЙМБЕТОВА АЙГУЛ АБИШКЫЗЫ
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень : Доктор PhD
  • Ученое звание :
  • Должность : Доктор PhD
  • Количество курсов : 12
  • Популярность курсов : 1222
  • Подробнее...
Курсы:
Маркетинг мәні мен мазмұны, маркетинг ортасы, тұтынушылар тәртібі, маркетингтік зерттеулер, маркетингтегі коммуникациялар, халықаралық маркетинг, тауар саясаты, баға саясаты,бейкоммерциялық маркетинг.
маркетингтік зерттеулер жүргізу әдістері, маркетингтік зерттеулер жүргізу кезеңдері, сауалнама, эксперимент, фокус группа, статистикалык әдістер, экономика-математикалық әдіс
жоспарлау үрдісін ұйымдастыру, стратегиялық жоспарлау, пайданы және рентабельділікті жоспарлау, қызметкерлерді және олардың жалақысын жоспарлау, өнімнің бәсекеге қабілеттілігін жоспарлау, қаржылық жоспарлау, өнімді өткізуді жоспарлау, бизнес жоспарлау, қауіп қатерлер мен тәуекелділікті жоспарлау, жоспарлау үрдісін ақпаратпен қамтамасыз ету, жоспарлау үрдісін бақылау,
Маркетинг, маркетинг ортасы, маркетинг коммуникациялары, қызмет маркетингі, маркетингтегі тауар, маркетингтегі баға саясаты
Кәсіпорынды жоспарлау үрдісін ұйымдастыру Жоспарлық есептер және көрсеткіштер жоспарлау нәтижесінің сандық көрінісі мен құралдары ретінде Ұйым қызметін стратегиялық жоспарлау мәні мен мазмұны Ғылыми-техникалық және әлеуметтік даму жоспарының көрсеткіштерінің құрылымы және олардың кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштерімен байланысы Ұйым қызметкерлерінің қызметін және жалақысын жоспарлау Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін жоспарлау Өнімді өткізуді жоспарлау және болжау Пайданы және рентабельділікті жоспарлау Бизнес-жоспарлау Қаржылық жоспарлау Жоспарлаудың ақпараттық қамтамасыз етілуі Ұйымның бюджетін жоспарлау Жоспарлау барысында тәуекелділікті ескеру Жоспарлаудың нормативтік базасы Кәсіпорынды жоспарлау үрдісін бақылау
Мемлекеттік мекемедегі маркетингті басқару мәні мен мазмұны, маркетинг қызметін жоспарлау, маркетинг қызметін бақылау, маркетинг бюджетін дайындау, маркетинг қызметін бақылау мен аудит.
Маркетингтік коммуникациялар мәні мен мазмұны, маркетингтік коммуникациялар түрлері мен құралдары, маркетингтік коммуникациядағы жарнама, маркетингтік коммуникациядағы өткізуді ынталандыру, маркетингтік коммуникациядағы паблик рилейшнз, маркетингтік коммуникациядағы жеке сату.
Маркетингтік талдауларды жүргізу әдістері. Маркетингтік талдаулардың түрлері. Маркетингтік талдауларға қажетті ақпарттар ағыны.
Менеджмент функциялары: Жоспарлау, Ұйымдастыру, Ынталандыру, бақылау және реттеу. Билік және өкілеттілік. Басқару мезанизмдері.
Маркетингті басқару мәні, мақсаты және қағидалары Фирманы стратегиялық басқарудың мазмұны мен құрылымы Фирманың ішкі мүмкіндіктерін бағалау мен талдау Фирманың сыртқы ортасын талдау Фирма маркетингін стратегиялық және жедел жоспарлау Маркетинг фирманы баскарудың интегралды функциясы ретінде Маркетингті баскару мазмұны Маркетингті баскарудағы стратегиялык талдау әдістері Корпоративтік денгейдегі маркетингтік баскару Функционалдық денгейде маркетингті баскару Инструменталды денгейдегі маркетингттің өнім стратегиясы Инструменталды денгейдегі маркетингтің баға стратегиялары Инструменталды денгейдегі тарату стратегиясы Инструменталды денгейдегі тауарларды жылжыту стратегиясы Маркетингті бакылау, бағалау және аудит
Қоғаммен байланыс мәні және мазмұны, Қазақстанда қоғаммен байланыстың даму кезеңдері, Фирмада қоғаммен байланысты басқарудың негізі, Қоғаммен байланыс қызметінің функциялары, құрылымы және құрамы, Қоғаммен байланыс, оның түрлері және әдістері, Коммуникативті кеңістікте қоғаммен байланысты басқару, Жаңалықтарды беру формалары мен қоғаммен байланысты ұйымдастыру, Жаңалықтар менеджменті мен жаңалық ақпараттарын құрастыру, PR құралдарымен фирманың имиджін басқару, Әртүрлі коммуникативті кеңістік сфераларындағы PR -технологиялар, Брендинг және PR: сауда белгісінен шатырлы брендке дейін Қоғаммен байланыстағы маркетингтік жол: сегменттеу және жайғастыру, PR -дан біріктірілген маркетингтік коммуникацяларға дейін, Кәсіпкерлік арасындағы қоғаммен байланысты ұйымдастыру, Қоғаммен байланыс қызметіндегі бұқаралық ақпарат құралдарының ролі
Коммуникациялық қатынастарды басқару мәні мен мазмұны. Коммуникациялық қатынастардың түрлері және арналары. Коммуникациялық қатынастардың жіктелуі. Ресми және бейресми қатынастар.