KAZNRTU LMS / КОЗБАКОВА АЙНУР ХОЛДАСОВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность :
  • Количество курсов : 4
  • Популярность курсов : 825
  • Подробнее...
Курсы:
Жүйелік программалау пәні өзінің негізгі мақсаты ретінде программаларды өңдеу деңгейінде студенттерге жүйелік программалаудың негізгі теориялық білімдерін және практикалық аспектілерін оқып, оның арқасында олар логикалық құрылымы күрделі, арзан бағадағы қазіргі заман талаптарына сай программаларды жазуға үйрету болып табылады.
Целью изучения дисциплины является освоение студентами теоретических и практических аспектов проектирования интеллектуальных систем, позволяющих получать современные компьютерные программы.
Изучение дисциплины «Системное программирование» предполагает обязательные лекционные (2 кредита) и лабораторные (1 кредит) занятия, а также самостоятельную работу студентов (СРСП ауд. и СРСП офис)
“Жасанды зерде жүйелері” пәнін оқыту мақсатына студенттерді Жасанды зерденің /ЖЗ/ (Искусственный Интеллект) теориялық және практикалық негізідерін оқытып үйрету мен ЖЗ әдістері мен үлгілірін қолдана білу дағдысын үйретумен бірге, студенттерді іс жүзіндегі ЖЗ жүйелерін құруға арналған программалық қамтама жасау технологияларына оқыту жатады.