KAZNRTU LMS / КУРБАНОВА КАРЛЫГАШ АБДУЛЛАЕВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность : Лектор
  • Количество курсов : 9
  • Популярность курсов : 1541
  • Подробнее...
Курсы:
Кәсіпкерлік қызмет негіздері курс бағдарламасы 5B051100 – Маркетинг мамандығының ЖОО білім берудің Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты және жұмыс оқу жоспары негізінде құрастырылған.
Мемлекеттің экономикалық саясаты курс бағдарламасы 5B051100 – Маркетинг мамандығының ЖОО білім берудің Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты және жұмыс оқу жоспары негізінде құрастырылған.
5B050700 – Менеджмент мамандығының студенттеріне арналған «Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау» пәні бойынша оқу бағдарламасы
Өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау курс бағдарламасы ЖОО білім берудің Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты және 5B070100 – Биотехнология мамандығының жұмыс оқу жоспары негізінде құрастырылған.
Программа курса "Основы менеджмента" составлена на основании Государственного общеобязательного стандарта вузовского образования и рабочего учебного плана специальности 5B073100 – Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды
Өндірісті ұйымдастыру және басқару курс бағдарламасы 5B072000 – Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының ЖОО білім берудің Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты және жұмыс оқу жоспары негізінде құрастырылған.
Мемлекеттің дағдарысқа қарсы саясаты курс бағдарламасы ЖОО білім берудің Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты және 5B051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының жұмыс оқу жоспары негізінде құрастырылған.
Экономикалық қауіпсіздік негіздері курс бағдарламасы ЖОО білім берудің Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты және 5B051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының жұмыс оқу жоспары негізінде құрастырылған.
Әлеуметтік экономикалық жоспарлау курс бағдарламасы 5B051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының ЖОО білім берудің Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты және жұмыс оқу жоспары негізінде құрастырылған.