KAZNRTU LMS / КАТАЕВ НАЗБЕК СЕЙСЕНБАЙУЛЫ
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень : Кандидат педагогических наук
  • Ученое звание :
  • Должность : Кандидат педагогических наук
  • Количество курсов : 5
  • Популярность курсов : 601
  • Подробнее...
Курсы:
Пәннің мақсаты мен міндеттері – Си тілінің базасында программалау негізін терең оқып үйрену. Си – бұл өрнектер жинақты түрде жазылған, мәліметтердің құрылымын басқарудың қазіргі заманғы механизмдерінен және операторлардың өте көп жиындарынан тұратын, құрылымдық программалаудың әмбебап тілі. Осындай қазіргі заманғы программалау тілдерінің синтаксистері Си+ +, C# және Java көптеген жағдайларда Си тілінің синтаксисіне қажеті жарайды. Программалау технологиясы мен тілдері пәнінің міндеті – студенттерге алгоритмдеудің ыңғайлы, айқын және икемді түрдегі тәсілі ретінде аталған тілдің негізін, үлкен көлемдегі есептер класына пайдалы, мәліметтердің әртүрлі құрылымдары мен программалауды моделдеуді үйретеді.
Мультимедиа технологии являются одним из наиболее перспективных и популярных направлений информатики. Они имеют целью создание продукта, содержащего «коллекции изображений, текстов и данных, сопровождающихся звуком, видео, анимацией и другими визуальными эффектами (Simulation), включающего интерактивный интерфейс и другие механизмы управления». Данное определение сформулировано в 1988 году крупнейшей Европейской Комиссией, занимающейся проблемами внедрения и использования новых технологий. Интерактивность – свойство реагировать на действия пользователей, в том числе и управлять пользователем.
.Net түсінігі IT - технология саласында көп кездестіруге болады. .Net- бұл Microsoft компаниясымен құрылған платформа. Ол жаңа қосымша құру үшін құралдар ұсынады,сонымен қатар олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін құралдары бар. .Net қарапайым қосымшамен жұмыс істеуге негізделген. Сонымен бірге Internet арқылы web қосымщамен жұмыс жасауға болады.
«Операциялық жүйелер» пәнін оқытудың мақсаты есептеу машинасы, жүйесі және тораптарының жүйелік программалық қамтамаларын жүзеге асыруға қатысты жабдықтарын қуру мен іске асырудың негізгі әдістемелік принциптерін оқыту болып табылады. «Операциялық жүйелер» пәнді оқу нәтижесінде Студенттер : - ЭЕМ, жүйелері және тораптарын басқару принциптерін; - операциялық жүйелердің құрамдас бөліктерінің қызметтерін; - ЭЕМ, жүйелері және тораптарындағы есептеу үрдістерін, сұраныстарын - деректерді жәнеЭЕМ қорларын басқаратын программалар құру принциптерін білулері керек.
Ақпараттану пәнін оқудың негізгі мақсаты – студеттердің ақпараттарды алу, түрлендіру, беру, сақтау процестері туралы негізгі білімді сапалы және нақты меңгеруін қамтамасыз ету. Бұл мақсатқа жету қәзіргі заманғы қоғамның дамуында ақпараттық технологияның ролі және бүкіл әлемдік ғылыми көріністі қалыптастырудағы ақпараттық процестердің мәнін студенттерге жеткізумен анықталады. Пәнді оқудың негізгі міндеті – ақпаратты қорғау әдістері, ЭЕМ –дегі локальды және глобальды желілер, ақпараттық процестер және жаңа технологиялар жайында теориялық білім алу болып табылады. Бұл пәнді оқу негізінде студенттер - өмірге керекті есептерді шығару үшін компьютерлік техниканың мүмкіншіліктерін сапалы және ұтымды пайдалану, мәтіндік редактормен, кестелік процессормен жұмыс істеу мүмкіндіктерін игеруді, деректер қорын құруды және кез – келген қолднбалы программалармен жұмыс істеуді игерулері керек.