KAZNRTU LMS / МАСИМБАЕВ ЕРБОЛ ЕСТЕМЕСОВИЧ
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность :
  • Количество курсов : 6
  • Популярность курсов : 1900
  • Подробнее...
Курсы:
Бұл шын мәнінде бір пән емес, екі пәннің жиынтығы. Атап айтқанда олар: сызба геометрия және инженерлік графика (техникалық сызу). Сызба геометрияның жоғарғы оқу орындарына арналған курсы бес бөлімнен, атап айтқанда аксонометриядан, Монж әпюрінен (кешенді сызбадан), сызықтық перспективадан, сандық әпюрінен (кешенді сызбадан), сызықтық перспективадан, сандық белгілері бар проекциялардан және көлеңкелер теориясынан тұратыны белгілі. Машинажасау мамандықтары үшін сызба геометрияның аталған бес бөлімінің тек екі бөлімі (аксонометрия мен кешенді сызба) маңызды деп есептеледі. Инженерлік графика (техникалық сызу) конструкторлық құжаттарды орындаудың жалпы ережелерінен басталады. Стандарт туралы алғашқы мәлімет беріліп, оның маңыздылығына тоқталу керек. Халықаралық, мемлекеттік және мекемелік стандарттардың мысалдары келтіріліп, оларға талдау жасалады. Сызбадағы кескіндер тік бүрыштап проекциялаудың нәтижиесінде алынатыны барлық мемлекеттерге ортақ ереже. Олай болса, сызбаға түсіну үшін орыс, ағылшын, немесе қытай тілін білудің қажеті жоқ. Сондықтан сызбаны «Техниканың халықаралық тілі» деп орынды айтады.
Бұл шын мәнінде бір пән емес, екі пәннің жиынтығы. Атап айтқанда олар: сызба геометрия және компьютерлік графика. Сызба геометрияның жоғарғы оқу орындарына арналған курсы бес бөлімнен, атап айтқанда аксонометриядан, Монж әпюрінен (кешенді сызбадан), сызықтық перспективадан, сандық әпюрінен (кешенді сызбадан), сызықтық перспективадан, сандық белгілері бар проекциялардан және көлеңкелер теориясынан тұратыны белгілі. Полиграфия мамандықтары үшін сызба геометрияның аталған бес бөлімінің тек екі бөлімі (аксонометрия мен кешенді сызба) маңызды деп есептеледі. Үш өлшемді фигураның екі өлшемді кеңістіктегі (жазықтықтағы) қайтымды кескіндерін құруға мүмкіндік беретін проекциялау әдісін қарастырмай болмайды. Параллель проекциялаудың инварианттарын зерттеудің маңызы зор. Оның дербес түрі тік бұрыштап проекциялау халықаралық стандартқа сай сызба салудың негізгі тәсілі ретінде қабылданған. Аксонометрияға өткен ғасырда сызба салудың көмекші тәсілі ретінде қараған, оны тек көрнекі кескін ретінде пайдаланған. Өйткені аксонометрияны түрғызу кешенді сызбаны салуға қарағанда әлдеқайда күрделі. Ал компьютер үшін бәрібір. Сондықтан соңғы жылдары аксонометрияға көбірек көңіл бөлу керек болды. Бірақ аксонометрияда метрикалық есептерді шешу жолдары қарастырылмайды. Сызықтар мен беттерге арналған сабақтардың санын бұрынғыдан әлдеқайда артырдық. Қисықтардың ерекше нүктелері, беттердің анықтаушы және оларды жасап алудың жаңа технологиясына байланысты геометриялық проблемаларға көңіл бөлінеді «Геометрия түрлендіру кезінде сақталатын қасиеттерді зерттейтін ғылым» болғандықтан сызбаны түрлендіру тәсілдеріне тоқтамай болмайды. Кешенді сызбада позициялық және метрикалық есептерді шешу алгоритмдерін тұжырымдап, оларды пайдаланып орындалатын геометриялық салулар қарастырылады. Беттердің жазықтықпен, түзумен және басқа бетпен қиылысуы позициялық есеп болса, фигуралардың натурал шамаларын, беттердің жаймаларын тұргызу метрикалық есепке жатады. 3.3. Компьютерлік графика (техникалық сызу) конструкторлық құжаттарды орындаудың жалпы ережелерінен басталады. Стандарт туралы алғашқы мәлімет беріліп, оның маңыздылығына тоқталу керек. Халықаралық, мемлекеттік және мекемелік стандарттардың мысалдары келтіріліп, оларға талдау жасалады. Сызбадағы кескіндер тік бүрыштап проекциялаудың нәтижиесінде алынатыны барлық мемлекеттерге ортақ ереже. Олай болса, сызбаға түсіну үшін орыс, ағылшын, немесе қытай тілін білудің қажеті жоқ. Сондықтан сызбаны «Техниканың халықаралық тілі» деп орынды айтады. Сызу пәнінің орта мектеп бағдарламасына сәйкес тақырыптарын студенттердің қаншалықты білетіндерін тексеріп, оларды қайталауға тура келеді. Берілген негізгі екі көріністі пайдаланып үшінші негізгі көріністі салуды проекциялар жазықтықтарын алмастыру тәсілінің жеке түрі деп қарастыру тиімді. Тілік немесе қималарды сызбада салуда студенттердің сызба геометриядан алған білімдерін пайдалана білулері керек. Бүрандалы тетікбөлшектердің, серппенің, тісті доңғалақтың және т.б. техникада жиі кездесетін бүйымдардың сызбаларын салудағы ерекшеліктері, ықшамдаулар және басқа шарттылықтар қарастырылады. Біріктірілген бұйымдардың сызбаларын дүрыс сала білу, құрасбүйым сызбаларын оқи және тетікбөлшектей білуді меңгеру студенттердің алдында түрған негізгі мақсат және міндет болып есептеледі.
Техникалық сызу конструкторлық құжаттарды орындаудың жалпы ережелерінен басталады. Стандарт туралы алғашқы мәлімет беріліп, оның маңыздылығына тоқталу керек. Халықаралық, мемлекеттік және мекемелік стандарттардың мысалдары келтіріліп, оларға талдау жасалады. Сызбадағы кескіндер тік бүрыштап проекциялаудың нәтижиесінде алынатыны барлық мемлекеттерге ортақ ереже. Олай болса, сызбаға түсіну үшін орыс, ағылшын, немесе қытай тілін білудің қажеті жоқ. Сондықтан сызбаны «Техниканың халықаралық тілі» деп орынды айтады. Сызу пәнінің орта мектеп бағдарламасына сәйкес тақырыптарын студенттердің қаншалықты білетіндерін тексеріп, оларды қайталауға тура келеді. Берілген негізгі екі көріністі пайдаланып үшінші негізгі көріністі салуды проекциялар жазықтықтарын алмастыру тәсілінің жеке түрі деп қарастыру тиімді. Тілік немесе қималарды сызбада салуда студенттердің сызба геометриядан алған білімдерін пайдалана білулері керек. Бүрандалы тетікбөлшектердің, серппенің, тісті доңғалақтың және т.б. техникада жиі кездесетін бүйымдардың сызбаларын салудағы ерекшеліктері, ықшамдаулар және басқа шарттылықтар қарастырылады. Біріктірілген бұйымдардың сызбаларын дүрыс сала білу, құрасбүйым сызбаларын оқи және тетікбөлшектей білуді меңгеру студенттердің алдында түрған негізгі мақсат және міндет болып есептеледі.
Бұл шын мәнінде бір пән емес, екі пәннің жиынтығы. Атап айтқанда олар: сызба геометрия және инженерлік графика (техникалық сызу). Сызба геометрияның жоғарғы оқу орындарына арналған курсы бес бөлімнен, атап айтқанда аксонометриядан, Монж әпюрінен (кешенді сызбадан), сызықтық перспективадан, сандық әпюрінен (кешенді сызбадан), сызықтық перспективадан, сандық белгілері бар проекциялардан және көлеңкелер теориясынан тұратыны белгілі. Машинажасау мамандықтары үшін сызба геометрияның аталған бес бөлімінің тек екі бөлімі (аксонометрия мен кешенді сызба) маңызды деп есептеледі. Инженерлік графика (техникалық сызу) конструкторлық құжаттарды орындаудың жалпы ережелерінен басталады. Стандарт туралы алғашқы мәлімет беріліп, оның маңыздылығына тоқталу керек. Халықаралық, мемлекеттік және мекемелік стандарттардың мысалдары келтіріліп, оларға талдау жасалады. Сызбадағы кескіндер тік бүрыштап проекциялаудың нәтижиесінде алынатыны барлық мемлекеттерге ортақ ереже. Олай болса, сызбаға түсіну үшін орыс, ағылшын, немесе қытай тілін білудің қажеті жоқ. Сондықтан сызбаны «Техниканың халықаралық тілі» деп орынды айтады. Сызба геометрия
компьютерлік графика конструкторлық құжаттарды орындаудың жалпы ережелерінен басталады. Стандарт туралы алғашқы мәлімет беріліп, оның маңыздылығына тоқталу керек. Халықаралық, мемлекеттік және мекемелік стандарттардың мысалдары келтіріліп, оларға талдау жасалады. Сызбадағы кескіндер тік бүрыштап проекциялаудың нәтижиесінде алынатыны барлық мемлекеттерге ортақ ереже. Олай болса, сызбаға түсіну үшін орыс, ағылшын, немесе қытай тілін білудің қажеті жоқ. Сондықтан сызбаны «Техниканың халықаралық тілі» деп орынды айтады. Сызу пәнінің орта мектеп бағдарламасына сәйкес тақырыптарын студенттердің қаншалықты білетіндерін тексеріп, оларды қайталауға тура келеді. Берілген негізгі екі көріністі пайдаланып үшінші негізгі көріністі салуды проекциялар жазықтықтарын алмастыру тәсілінің жеке түрі деп қарастыру тиімді. Тілік немесе қималарды сызбада салуда студенттердің сызба геометриядан алған білімдерін пайдалана білулері керек. Бүрандалы тетікбөлшектердің, серппенің, тісті доңғалақтың және т.б. техникада жиі кездесетін бүйымдардың сызбаларын салудағы ерекшеліктері, ықшамдаулар және басқа шарттылықтар қарастырылады. Біріктірілген бұйымдардың сызбаларын дүрыс сала білу, құрасбүйым сызбаларын оқи және тетікбөлшектей білуді меңгеру студенттердің алдында түрған негізгі мақсат және міндет болып есептеледі.
компьютерлік графика конструкторлық құжаттарды орындаудың жалпы ережелерінен басталады. Стандарт туралы алғашқы мәлімет беріліп, оның маңыздылығына тоқталу керек. Халықаралық, мемлекеттік және мекемелік стандарттардың мысалдары келтіріліп, оларға талдау жасалады. Сызбадағы кескіндер тік бүрыштап проекциялаудың нәтижиесінде алынатыны барлық мемлекеттерге ортақ ереже. Олай болса, сызбаға түсіну үшін орыс, ағылшын, немесе қытай тілін білудің қажеті жоқ. Сондықтан сызбаны «Техниканың халықаралық тілі» деп орынды айтады. Сызу пәнінің орта мектеп бағдарламасына сәйкес тақырыптарын студенттердің қаншалықты білетіндерін тексеріп, оларды қайталауға тура келеді. Берілген негізгі екі көріністі пайдаланып үшінші негізгі көріністі салуды проекциялар жазықтықтарын алмастыру тәсілінің жеке түрі деп қарастыру тиімді. Тілік немесе қималарды сызбада салуда студенттердің сызба геометриядан алған білімдерін пайдалана білулері керек. Бүрандалы тетікбөлшектердің, серппенің, тісті доңғалақтың және т.б. техникада жиі кездесетін бүйымдардың сызбаларын салудағы ерекшеліктері, ықшамдаулар және басқа шарттылықтар қарастырылады. Біріктірілген бұйымдардың сызбаларын дүрыс сала білу, құрасбүйым сызбаларын оқи және тетікбөлшектей білуді меңгеру студенттердің алдында түрған негізгі мақсат және міндет болып есептеледі.