KAZNRTU LMS / АХАН ОНЕР
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность :
  • Количество курсов : 10
  • Популярность курсов : 3048
  • Подробнее...
Курсы:
Пәннің мақсаты. Қазіргі нарық экономика мерзімінде оның занын көрсетіп, қолдануға үйрету. Пәнге қойылатын міндет нарық экономиканың теориясы көрсетіп, практикада қолдануға дайындық. Бұл пәннен бұрын оқылатын пәндер: мыс, мырш, қорғасын, сирек кездесетін металдар тағы басқа технологиясы, жоғарғы математика. Бір мерзімде оқылатын технология пәндері. Ең аз дегенде алатын білім экономика біліммен кәсіпорынның экономикасын көтеру, түсінігін білу, тиімділігін есептеу, практикада қайта-қайта қолданып біліп алу. Бұл пәнде меншіктің әр түрлі (жеке, ұжымдық, акционерлік, мемлекеттік ж.б.) кәсіпорындағы өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау әдістері, кәсіпорындардың, бірлестіктердің (комбинаттардың) құрылымы, экономикалық және әлеуметтік индикативтік жоспарлау мәселелері қаралынады. Металлургия заводтардың ерекшеліктеріне техникалық прогресті және алғы тәжірибеге сәйкес өндірісті ұйымдастыру негізінің бағыттары оқылады. Оқу бағдарламасына дәрістік, тәжірібелік сабақтар және студент өзі жасайтын жұмыстары кіреді. Осы пәнді оқығанда алған білімдер келесі дипломдық жобада пайдалынады. Маман қажетті білімінің көлеміне ие болып, оларды келешек істерде, әр тәжірибелі мақсаттарды шешу үшін пайдалану керек, еңбек өдірісті, өнім және пайданы әрдайын көтеру үшін алға басқару әдістерін білу керек.
Нарыктық экономика жағдайында жаңа әлеуметтік – экономикалық қатынастары құрылады. Олар ұлғаймалы ұдайы өндірістің барлық элементерінің тепетеңділігін қамсыздындыруға бағытталған және нарықтың қалыптасуын алдын-ала анықтайды. Меншіктің түрлі формаларының пайда болуы, экономикалық бостандықтың тууы, тауарлар мен өндірістер бәсекестерінің нақты пайда болуы – осының барлығы қоғамның әлеуметтік–экономикалық дамыуның жаңа моделінің, яғни нарықтық экономиканың пайда болғанын айғақтайды. Нақты өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджментін оқытудың мақсаты – кәсіпорын экономикасының теориялық негізін студентердің білуі, экономикалық есептеулерді жүргізуді әдеттендіру, материалдық, еңбектік және қаржылық ресурстарды тиімді қолдану әдістерімен таныстыру.
Бұл пәнді игердің нәтижесінде студенттер кәсіпорынды басқару да, ұйыдастыру да маңызды міндеттерді шешудің ғылыми әдістемелік теориясы жөнінде жалпы түсінік беру.
Нақты өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджментін оқытудың мақсаты – кәсіпорын экономикасының теориялық негізін студентердің білуі, экономикалық есептеулерді жүргізуді әдеттендіру, материалдық, еңбектік және қаржылық ресурстарды тиімді қолдану әдістерімен таныстыру.
Нарыктық экономика жағдайында жаңа әлеуметтік – экономикалық қатынастары құрылады. Олар ұлғаймалы ұдайы өндірістің барлық элементерінің тепетеңділігін қамсыздындыруға бағытталған және нарықтың қалыптасуын алдын-ала анықтайды. Меншіктің түрлі формаларының пайда болуы, экономикалық бостандықтың тууы, тауарлар мен өндірістер бәсекестерінің нақты пайда болуы – осының барлығы қоғамның әлеуметтік–экономикалық дамыуның жаңа моделінің, яғни нарықтық экономиканың пайда болғанын айғақтайды. Нақты өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджментін оқытудың мақсаты – кәсіпорын экономикасының теориялық негізін студентердің білуі, экономикалық есептеулерді жүргізуді әдеттендіру, материалдық, еңбектік және қаржылық ресурстарды тиімді қолдану әдістерімен таныстыру.
Нарыктық экономика жағдайында жаңа әлеуметтік – экономикалық қатынастары құрылады. Олар ұлғаймалы ұдайы өндірістің барлық элементерінің тепетеңділігін қамсыздындыруға бағытталған және нарықтың қалыптасуын алдын-ала анықтайды. Меншіктің түрлі формаларының пайда болуы, экономикалық бостандықтың тууы, тауарлар мен өндірістер бәсекестерінің нақты пайда болуы – осының барлығы қоғамның әлеуметтік–экономикалық дамыуның жаңа моделінің, яғни нарықтық экономиканың пайда болғанын айғақтайды. Нақты өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджментін оқытудың мақсаты – кәсіпорын экономикасының теориялық негізін студентердің білуі, экономикалық есептеулерді жүргізуді әдеттендіру, материалдық, еңбектік және қаржылық ресурстарды тиімді қолдану әдістерімен таныстыру.
Нарықтық қатынастар жағдайында экономикалық қызметтің орталығы барлық экономиканың негізгі буыны кәсіпорынға біртіндеп ауыстырылады. Тек осында ғана қоғамға керекті өнім өндіріледі, қызметтер көрсетіледі. Кәсіпорында өнімнің өндіруіне жұмсалған шығындарды төмендетілуін жетілдіреді, осында шаруашылық қызметінің жоспарлары жасалады. Өндірісті ұйымдастыру, кәсіпорындар қызметінің тиімділігі оларға ұзақмерзімді және тұрақты жұмыс істеуне рұқсат беретін, өзінің кезегінде, нарық қажеттілігін сауатты анықтай білетін, өзінің қызметкерлерін үлкен табыспен қамсыздандыратын, өнімнің қажетті сапасына қол жеткізетін, өзінің қызметкерінің жоғарғы өнімділікті жұмыстары үшін ұнамды жағдайлар жасай алатын дарынды басшыларының біліктілігіне байланысты.
«Экономика және өндірісті басқару» курсының негізгі мақсаты студенттерде қажетті арнайы мамандандырылған білімдерді беріп, өндіріс халық шаруашылығының негізгі элементі бола отырып, оған нарықтық қатынас жағдайында шаруашылық еркіндік және өзін-өзі басқару, жоспарлау берілгендіктен, олардың жұмысының соңғы нәтижелеріне жауапкершілік артты. Осыған байланысты өндірісті жоспарлау, ұйымдастыру және басқара білу кез келген 5В051100-«Маркетинг» мамандарына міндетке айналды. «Экономика және өндірісті басқару» пәні 5В051100-«Маркетинг» мамандығында оқитын студенттер үшін маңызды пәндердің бірі болып табылады.
«Халықаралық экономикалық қатынастар» курсының негізгі мақсаты халықаралық тауар ағымына, өндіріс факторына және қаржы активтеріне экономикалық талдау жүргізуді үйрету, сонымен қатар осы мәселелердің зерттеулерімен, халықаралық экономика, халықаралық сауда маңыздылығымен және оның табысқа, сауда саясатына әсерімен таныстыру болып табылады.
«Байлыныс кәсіпорынын жоспарлау» курсының негізгі мақсаты студенттерде қажетті арнайы мамандандырылған білімдерді беріп, өндіріс халық шаруашылығының негізгі элементі бола отырып, оған нарықтық қатынас жағдайында шаруашылық еркіндік және өзін-өзі басқару, жоспарлау берілгендіктен, олардың жұмысының соңғы нәтижелеріне жауапкершілік артты. Осыған байланысты өндірісті жоспарлау, ұйымдастыру және басқара білу кез келген 5В071900-«Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандарына міндетке айналды. «Экономика және өндірісті басқару» пәні 5В071900-«Радиотехника, электроника және телекоммуникация» мамандығында оқитын студенттер үшін маңызды пәндердің бірі болып табылады.