KAZNRTU LMS / ТАГАУОВА РАЙХАН ЗАВИТБАЕВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность : Лектор
  • Количество курсов : 4
  • Популярность курсов : 548
  • Подробнее...
Курсы:
«Металлургиялық өндіріске бейімделуге арналған тренинг» курсы металлургиялық өндіріс сферасындағы студенттерге байланысты туындаған сұрақтарға жауап береді. Бас механика бөлімінің ұйымды құрылымымен және сервисті өндіріс бағытымен металлургияның ерекшеліктері және спецификалық шарттары, негізгі жұмысшы және типоразмерлі жабдықтары қаралған. Сондай-ақ оқу-әдістемелік кешені (ОӘК) зертханалық жұмыстарын, оқытушы жетекшілігімен жүретін студенттердің өзіндік жұмыстарын (СОӨЖ) және студенттердің өзіндік жұмыстарының (СӨЖ) тапсырмалар жоспарын, өзіндік дайындық үшін тест сұрақтарын, курс бойынша емтихан сұрақтарын, глоссарий жүргізу үшін әдістемелік сілтемелерін ұсынады. Бұл ОӘК арнайы нұсқауы – студенттердің металлургия өндірісінің біліктілігімен таныстыру
5В072400 – технологиялық машиналар және жабдықтар мамандығы бойынша оқитын студенттерге «Технологиялық машиналардың автоматтандырылған жобалау жүйесінің есептеріндегі математика» пәні бойынша студенттік пәндік оқу-әдістемелік кешені университетте қабылданған әдістемелік нұсқауға сәйкес құрастырылды. Студенттердің өзіндік жұмыс тақырыбы, студенттердің өзіндік қайталуына арналған тест сұрақтар дұрыс жауабымен, емтихандық сұрақтар, глоссарий берілген. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі, әр тарауға қатынасты әдебиеттер көрсетілген. Технологиялық машиналардың автоматтандырылған жобалау жүйесінің есептеріндегі математика пәні студенттерді жалпы модельдеудегі есептер түрлерімен және оларды шешу принциптерімен таныстырады
УМК предназначен для изучения курса «Математические методы моделирования и конструирования технологических машин». Для направлений подготовки бакалавров 5В072400. В УМК рассматриваются общеметодологические вопросы моделирования и конструирования, терминология в области моделирования, классификация моделей, системный подход к моделированию, вопросы применения математических моделей
Учебно-методический комплекс дисциплины «Моделирование металлургических процессов и машин» для студентов специальности 5B012000 «Профессиональное обучение» предназначен для обучения студентов общим методологическим принципам постановки задач моделирования, составления математического описания процессов металлургии