KAZNRTU LMS / ЕЛЕМЕСОВ ҚУАТ КАИРОВИЧ
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень : Кандидат технических наук
  • Ученое звание :
  • Должность : Кандидат технических наук
  • Количество курсов : 3
  • Популярность курсов : 919
  • Подробнее...
Курсы:
Ақпараттану пәнін оқудың негізгі мақсаты – студеттердің ақпараттарды алу, түрлендіру, беру, сақтау процестері туралы негізгі білімді сапалы және нақты меңгеруін қамтамасыз ету. Бұл мақсатқа жету қәзіргі заманғы қоғамның дамуында ақпараттық технологияның ролі және бүкіл әлемдік ғылыми көріністі қалыптастырудағы ақпараттық процестердің мәнін студенттерге жеткізумен анықталады. Пәнді оқудың негізгі міндеті – ақпаратты қорғау әдістері, ЭЕМ –дегі локальды және глобальды желілер, ақпараттық процестер және жаңа технологиялар жайында теориялық білім алу болып табылады. Бұл пәнді оқу негізінде студенттер - өмірге керекті есептерді шығару үшін компьютерлік техниканың мүмкіншіліктерін сапалы және ұтымды пайдалану, мәтіндік редактормен, кестелік процессормен жұмыс істеу мүмкіндіктерін игеруді, деректер қорын құруды және кез – келген қолднбалы программалармен жұмыс істеуді игерулері керек. Ақпараттану пәні – практиаклық курс болып табылады. Сондықтан бұл пәнді оқытудың негізгі шарты ретінен, бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық рпактикалық, лабораториялық және жеке тапсырмалардың міндетті түрде орындалуы қажет.
Инфоpматика — это основанная на использовании компьютерной техники дисциплина, изучающая структуру и общие свойства информации, а также закономерности и методы её создания, хранения, поиска, преобразования, передачи и применения в различных сферах человеческой деятельности.
Дисциплина «Криптология» обеспечивает приобретение знаний и умений в соответствии с государственным образовательным стандартом, содействует формированию мировоззрения и системного мышления. Целью преподавания дисциплины является изложение основополагающих принципов защиты информации с помощью криптографических методов и примеров реализации этих методов на практике.