KAZNRTU LMS / КУНТУОВА ИНДИРА МАКСОТОВНА
Информация об авторе:
  • E-mail адрес :
  • Ученая степень :
  • Ученое звание :
  • Должность : Сениор-лектор
  • Количество курсов : 3
  • Популярность курсов : 504
  • Подробнее...
Курсы:
Пәнді оқытудың мақсаты: Философия курсын оқу арқылы студенттің ой өрісі, білімі кеңейеді, кәсіби іс-әрекеттің әлеуметтік-экономикалық және мәдени-өнегелік салдарын болжау мүмкіндігін ашады; үзіліссіз білім алу қажеттігін дамытады, жүйелі ойлауға, өзінің қоршаған ортамен келісімде болуына жол ашады. Өзіндік ұстанымның қалыптасуына ықпал жасайды. 1.Пәнді оқытудың міндеті: - өзіндік жеке көзқарасты қалыптастырады; - пәнді оқу арқылы студент ой өрісін арттырып, танымын тереңдетеді; - өз бетімен сыншылдық және логикалық ойлау дағдысын қалыптастыруға үйретеді; - барлық ғылымдардың пайда болу тарихынан білімін кеңейеді; - пәнді оқу арқылы барлық нақтылы ғылымдардың қалыптасу тарихын, негізгі даму кезеңдерін ұғынуға жетелейді. 2.Пәнді оқытудың нәтижесінде студент мынандай дағдыларды бойына сіңіреді: - технологиялардың даму тарихының өзегін танып, гуманитарлық пәндердің арасындағы ең қызықты және мазмұнды курстардың бірімен танысып, оны өз өмірлерінде пайдалана білу; - кәсіби шығармашылыққа ынта мен ерікті дамыту, үздіксіз оқуға қажеттілікті бойына сіңіру; - бұл пәннің дамутышылық және байланыстырушы мәнін түсініп, логикалық ұшқыр ойлауға дағдылану,сыни көзқараспен қарауға үйрену. - жеке субъективті және ғылыми обьективтілік шеңберінде, тұрақты дамуға бағытталған өзіндік көзқарасы мен ұстанымын қалыптастыру.
Философия стремится к выделению универсального содержания, смысла и значения вещей, ситуаций с целью помочь найти обоснованные и практически значимые мировоззренческие и нравственные ориентиры, цели и ценности, жизненные убеждения через обсуждение и дискуссии и полемику. Она учит правильно мыслить и действовать, развивает навыки практической и познавательной деятельности, помогает искать и находить пути и способы жизни в согласии с собой, обществом, с окружающим миром.
Философия курсы екі бөлімнен тұрады – «Философия тарихы» және «Философия теориясы». «Философия тарихы» бөлімі тарихи және қазіргі заманғы философиялық мәтіндерді зерттейді, сонымен қатар теориялық сұрақтардан нақты, практикалық философиялық мәселелерді қарастырады. «Философия теориясы» материя, болмыс, даму, таным процесі, адам және қоғам мәнін ашып қарастырады. Философия пәнін оқу барысында студент адамзат мәдениетін қалыптастырған идеяларды терең түсінуге мүмкіндік береді. Философия қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді мақсаттарға жету үшін ішкі рухани және физикалық күштерді жетілдіруге көмектеседі. Философия пәнін оқу барысында студент өмірдегі сұрақтарға жауап іздеу нәтижесінде жауапкершілікпен сараптау қабілетін қалыптастырады. Шын мәнісінде философия пәні барлық гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдармен тығыз байланыста. Себебі өмірдегі, табиғаттағы зерттеп, анықтау үшін сол құбылыстың мәні туралы ойланып, толғану қажет. Философия пәнінің мәні – негізгі идеялар мен тәсілдерді зерртеу және дамыту. Философия ғылымның барлық салаларының негізі болып табылады. Жалпы философтар өмірдегі процесстер мен құбылыстардың негізгі принциптарын, идеяларын, теорияларын, заңдарын түпкі мәнін анықтап, түсінуге талпынады. Түпкі мәнін түсінгеннен кейін студент болашақты болжауға қабілетін өз бойынан қалыптастыра алады.