KAZNRTU LMS - Название курса: Ядерные энергетические установки І,Автор: Мукамеденкызы В., курс: 9898
KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
Ядролық энергетикалық қондырғылар І» пәні 5В071700 «жылу энергетикасы» мамандығының студенттеріне таңдап оқылытын пән ретінде оқытылады. «Ядролық энергетикалық қондырғылары» пәні бірнеше бөлімдерден тұрады: ядролық физиканың негіздері және ядролық реактордың теориялық элементтері, реактордағы физикалық процесстер, реактордың белсенді аймағы, ядролық энергетикалық қондырғылардың технологиялық сұлбасы мен реактордың құрылымы, реактордың жылу тасымалдау принциптері, реакторды басқару және радиациялық қауіпсіздік негіздері. «Ядролық энергетикалық қондырғылар І» пәнін мамандар болашақта қызмет барысында қолдану үшін, пәнннің негізін жеткілікті қатаң, жүйелі және ұғынықты мазмұндау; Қазіргі заманғы технологиялық есептерді ядролық энергетиклық қондырғыларда қолдана білу.
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: