KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
  • Язык курса: Для всех групп
  • Дата начала курса: 1.1.2016
  • Дата окончания курса: 1.1.2017
Молекулалық биотехнологияның пайда болуының алға шарттары. Полимеразалық тізбектік реакция (ПТР). Геномды библиотека. Прокариоттық жүйелерде гендердін клонданылуы мен экспрессиясы. Эукариоттық жүйелерде гендердің экспрессиялануы. Өсімдіктерде гендерді экспрессиялау жүйесі. Сүт қоректілердің экспрессиялық жуйелері. Молекулалық диагностика. ДНК – зондтарды пайдалану. Тұқым қуалау ауруларының молекулалық диагностикасы. Генетикалық өзгерістерді ПТР/ОЗЛ әдісімен аныктау. Трансгендік жануарларды жасау. Генетикалық ауру модельдерін жасау. Адамның молекулалық генетикасы. Гендік терапия. Ex vivo гендік терапия. In vivo гендік терапия. Олигонуклеотидтер негізінде дәрілік заттар. Гендерде делеция жасау жолымен вакцинацияларды дайындау. «Векторлық вакциналар».
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: