KAZNRTU LMS - Название курса: Дипломдық жобалау,Автор: Отарбаев К. Т., курс: 9587
KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
  • Язык курса: Казахский
  • Дата начала курса: 1.1.2013
Дипломдық жобаны құрастыруға арналған әдістемелік нұсқау. (5В070600 мамандығы үшін, «Геологиялық түсіру, пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау» мамандануы үшін). Әдістемелік нұсқау геолог бакалаврлардың квалифика-циялық сипаттамасына қойылатын және 5В070600 – Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау мамандығының жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес құрастырылған. Нұсқау студенттерді өз бетімен жұмыс істуге және геология, геологиялық барлау жұмыстары, экономикалық және геологиялық барлау жұмыстарын ұйымдастыру бойынша теориялық білімдерін іс жүзінде қолдануға бағыттайды.
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: