KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
Пререквизиттер: «Ақпараттану», «Дискретті математика негіздері» Постреквизиттер: «Дерекқорды қорғау және жобалау», «Дерекқорды қорғау және қауіпсіздендіру» Курстың қысқаша сипаттамасы: «Дерекқор жүйелерінің негіздері» пәнін беру мақсаты дерекқор жүйелерімен жұмыс жасау негіздерін игеру. Пәнді оқу барысында алынған білімдер: дерекқор концепциясы, деректер үлгілері, деректердің реляциялық құрылымы, sql тілі. Пәнді оқу барысында алынған білімдер және дағдылар (кәсіптік, басқару, коммуникациялық): дерекқорды құруды, дерекқордан деректерді алуды, дерекқордағы деректерге өзгерістерді енгізуді игеру.
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: