KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
  • Язык курса: Казахский
  • Дата начала курса: 22.8.2016
  • Дата окончания курса: 30.7.2017
Пәннің оқытылу мақсаты кәсіби қызмет дағдысында темір жол көлігімен тасымалданатын жүктердің сақталуын қамтамасыз етудің техникалық шараларды және жұмыстың прогрессивті әдістерді, жылжымалы құрамда жүктерді рационалды орналастыру тәсілі мен бекітуді жасай алатын, сонымен қатар әр түрлі және көліктік-жүктік сипаттамалы жүктердің көліктік-технологиялық тасымалданатын сұлбаларын негіздеуді жүзеге асыратын мамандарды дайындау. Пәнді оқыған студент міндетті: Білуге: темір жол көлігімен тасымалданатын жүктердің сақталуының көліктік-жүктік сипаттамаларын және жылжымалы құрамды ескеріп, қазіргі заманға сай құралдарды пайдаланып прогрессивті технологиялық шараларды және жұмыс әдістерін; әр түрлі жүктерді жылжымалы құрамда рационалды орналастыру тәсілдерін және бекітуді; ЭЕМ-да жүктердің бекітпесін есептеудің заманға сай әдістерін; тасымалдау үрдісін кейбір элементтерін жасауда өзіндік шешім қабылдауды. Істей білуге: тасымалданатын жүктердің сақталуының көліктік-жүктік сипаттамаларын және жылжымалы көлікті ескеріп, прогрессивті жұмыс әдістерін ұйымдастыруды жасауды; жүктерді қоймада орналастыру және сақтау үрдісінің техникалық-пайдалану талаптарын құра алуды; ЭЕМ пайдаланып жүктердің бекітпесін есептеуді орындауды; тасымалданатын әр түрлі жүктердің көліктік-технологиялық сұлбаларын негіздеуді өткізуді. Түсінігі болуы: тасымалдауда кезінде жүктердің сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған шараларды ұйымдастыруда, жылжымалы құрамда әр түрлі жүктерді рационалды орналастыру тәсілдері және ЭЕМ-да жүктердің бекіту құралдарын есептеудің әдісін жетілдірудегі бакалаврдың ролі.
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: