KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
  • Язык курса: Казахский
  • Дата начала курса: 22.8.2016
  • Дата окончания курса: 31.5.2017
Курс сипаттамасы: көліктік процессті ұйымдастыру және басқаруда жүктанудың теоретикалық, тәжірибелік және әдістемелік жағдайларын баяндау. Пәннің мақсаты: жүктердің физика-химиялық қасиеттері және көлемдік-массалық сипаттамасы, жүктердегі биохимиялық процесстер, физика-химиялық қасиеттердің жүкті тасымалдау шарттары мен ұйымдастыруға әсері. Пәннің мәселелері: - жүктердің номенкулатурасы және көліктік классификациясы; - жүктердің физика-химиялық, биологиялық қасиеттері және көлемдік-массалық сипаттамасы және олардың тасымалдаудың шарттары мен ұйымдастыруға әсері; - автомобиль көлігінде тиеп-түсіру, көлік және қойма жұмыстарын ғылыми ұйымдастыру. Пәнді оқып білу нәтижесінде студент міндетті: Білуге: - жүктердің классификациясын, жүктерге тасымалдауда және сақтауда әсер ететін факторларды, жүктердің көліктік сипаттамаларын және ерекше қасиеттерін, таралардың (ыдыстардың) мен қаптамалардың классификациясын, жүктердің көліктік сипаттамаларының тасымалдауларды ұйымдастыруға әсері, салмақ өлшейтін аспаптар; істей білуге: - алған теориялық білімдерін өндірістік жағдайларда пайдалануды, ұйымдастырудың және жүктерді тасымалдаудың ілгерлемелі түрлерін енгізуді, мамандандырылған ғылыми-техникалық әдебиеттерді және нормативті-анықтама ақпараттарын қолдануды; түсінігі болуы: - жүктердің сапасын бағалауды, ыдыстардың қажеттілігін жоспарлаудың ерекшеліктерін, өнімдерді жеткізудің және қабылдаудың негізгі жағдайларынан.
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: