KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
  • Язык курса: Казахский
  • Дата начала курса: 22.8.2016
  • Дата окончания курса: 1.1.2017
Курс сипаттамасы: жүктердің тасымалдау технологиялық үрдісін заман талабына сай сауатты және тиімді ұйымдастыруды баяндау Пәннің мақсаты: жүк және коммерциялық операцияларды орындау жұмыстарын ұйымдастыру, халықшаруашылық жүктерін тасымалдаудың технологиясы мен, жұмысын ұйымдастырудың прогрессивті әдістері, математикалық әдістерді және ЭЕМ қолдана білу, жүктердің сақталуын және жеткізу мерзімінің орындалуын қамтамасыз ету Пәннің мәселелері: - жүктерді қабылдау және тапсыру технологиясы; - тасымалдауы жедел жоспарлау тәртібі; - жаппай тасымалданатын жүктерді тасымалдау ақысын анықтау; - вагондарды беру және жинау кезіндегі жүк және маневр операциялары жайлы білу. Пәнді оқып білу нәтижесінде студент міндетті: Білуге: көлік түрлерінде пайдаланылатын көлік құрылғыларының жүктік сипаттамаларын; басқа көлік түрлерінде жүктерді қабылдау және тапсыру технологиясын, тасымалдауы жедел жоспарлау тәртібін; жүк және коммерциялық жұмыс процессінің моделін және жеке алғанда ашық жылжымалы құрамда жүктерді тасымалдағанда шығынына байланысты, жүктерді ашық жылжымалы құрамда тасымалдау жүргізуді; Істей білуі керек: жаппай тасымалданатын жүктерді тасымалдау ақысын анықтай білуі, көліктік сипатын дұрыс таңдау мен анықтау жүкті тасымалдауға қажет болатын жылжымалы құрам түрін дұрыс таңдауға мүмкіндік береді, сонымен қатар жеткізу мерзімінен кешіккен кезде төленетін төлем ақыны анықтай білуі қажет. Түсінуге: темір жол көлігінде жүк және коммерциялық жұмыстардың тасымалдау технологиясын және ұйымдастыруды.
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: