KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
  • Язык курса: Казахский
  • Дата начала курса: 6.1.2016
Пәнді оқытудың мақсаты: студенттердің кеңістік ойлауы мен елестеуін, қисынды ойлау жәнетворчествалық қабілеттерін дамыту; параллель және тік бұрыштап проекциялауға негізделген кеңістіктің қайтымды геометриялық модельдерін құру әдістерін үйрену; қисықтар мен беттерді жасау және құрылымдау тәсілдерімен танысу; негізгі геометриялық элементтердің: нүктелер, сызықтар, беттердің мо¬дельдерін (кескіндерін) түрлендіру тәсілдерін үйрену;позициялық есептерді шешудің геометриялық алгоритмдерін үйрену; метрикалық есептерді шешудің геометриялық алгоритмдерін үйрену
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: