KAZNRTU LMS - Название курса: Инженерная и компьютерная графика,Автор: Абилдабекова Д. Д., Карымсаков У. Т., курс: 8257
KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
Курс құрылыс мамандықтарының студенттеріне арналған. Курстың негізгі қағидалары инженерлік, ғылыми және арнайы пәндерді игеруде кең қолданылады және оның әдістерін болашақ мамандар өндірісте немесе тәжірибе жүргізгенде қолданады. Пәннің мақсаты: студенттердің кеңістіктік пішіндерді жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерімен таныстыру, кеңістіктік ойлауды, кеңістіктік пішіндердің графикалық модельдері негізінде конcтруктивті-геометриялық ойлауды дамыту, құрылыстық сызбаларды оқуға және орындауға, эскиздерді және жұмыс сызбаларын, конструкторлық құжаттардың графикалық бөлімдерін AutoCAD ортасында автоматты түрде орындауға қажетті білім беру.
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: