KAZNRTU LMS - Название курса: Алгоритмдеу және бағдарламалау,Автор: Сагымбекова А. О., Мынбаева Л. Н., курс: 8153
KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
Пәнді оқыту мақсаты. «Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәнін оқытудың негізгі мақсаты: қолдаңбалы бағдарламалау негіздерін (С++ тілін қолдана отырып) үйрену, программаларды әзірлеудің жалпы әдістемелік негіздері мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. Пәнді үйренудегі міндеттер. С++ тілінің негізгі түсініктемелерін (мәліметтер типтері, айнымалылары, операторлары, өрнектері), тілдің басқару операторларын, ішкі программаларын, динамикалық құрылымдарын, программалау технологиясының негізін, кластарды қолданып программалау, программаны тестілеу және түзету әдістерін меңгеруді оқып-үйрену осы пәннің негізгі міндеті болып табылады. Пәнді меңгеру барысында студенттер теориялық базасын нығайтып және С++ тілін қолданып, күрделі программалық жобаларды құруды дағдылануы, сондай-ақ, басқа да пәндерді оқып-үйрену барысында практикалық және ғылыми есептерді шығаруды үйренулері қажет.
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: