KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
  • Язык курса: Казахский
  • Дата начала курса: 5.1.2016
  • Дата окончания курса: 20.8.2016
1 Пәннің оқытылу мақсаты Пәнді оқыту мақсаты студентке жалпы машинажасау машина бөлшектері теориясы, моделдеу, есептеу және конструкциялау негіздерін беру. 1.1 Пәнінің негізгі мәселелері: - жобалаудың және конструкциялаудың жалпы принциптерін оқып білу; - машинажасаудың типтік бөлшектерінің негізгі жұмысқақабілеттілігін есепке алып моделін және есептеу алгортмдерін құру; - машина бөлшектерін конструкциялау дағдыларын дамыту. 1.2 Пәнді оқып білу нәтижесінде студент міндетті: түсінігі болуы: машиналар бөлшектері және тораптарының типтік есептеуі және жобалауы туралы; білуі: машина бөлшектерінің негізгі жұмысқа қабілеттілігі критерияларын және олардың бұзылу түрлерін; типтік машина бөлшектері мен тораптарының негізгі теориялары және есептеулерін; машина бөлшектері мен тораптарының автоматандырылған есептеулері және құрылымдау негіздерін; үйренуі: машинажасаудың типтік бөлшектерінің жұмысқақабілеттілігін бағалау процессінде есептеу моделін таңдауды және қажетті есептеулерді жүргізуді, сонымен қатар ЭЕМ типтік бағдарламаларын қолдануды; дағдысы болуы: машиналар беріліс механизмдерінің, қосылыстарының, ұстап тұратын және алып жүруші элементерінің типтік бөлшектерін есептеуде және жобалауда; машинаның типтік бөлшектері мен тораптарын компьютерлік жобалауда және жұмыс сызбаларын жасауда. Күтілетін нәтижелер: студентер пәнді оқып білуде көліктік, технологиялық машиналар және жабдықтарды жобалауда, пайдалануда, жөндеуде машинажасаудың типтік бөлшектерін моделдеу және есептеу алгоритмтерін ЭЕМ пайдаланып жасау.
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: