KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
  • Язык курса: Казахский
  • Дата начала курса: 24.8.2015
  • Дата окончания курса: 1.1.2016
«Жол - көлік оқиғасын сараптау» пәннің негізгі мақсаты жол-көлік оқиғаларын сараптаудың теориялық негіздерімен; Жол-көлік оқиғаларын сараптауының түрлері және негізгі бағыттарымен таныстыру. Пәннің мәселелері: - ЖКО сараптаудың күрделі мәселелері және нормалық құжаттарымен таныстыру; - Жол қозғалысын және ЖКО зерттеу әдістерінің классификациясын оқытып-үйрету. Пәннің квалификациялық сипатының талаптарына сәйкес оқып-ұйрену нәтижесінде студент: Білу керек: - Жол – көлік оқиғаларын сараптау ерекшеліктері мен негізгі тапсырмаларын; - Апаттылық туралы мәліметтерді сараптау әдісін; - Жол-көлік оқиғасының статистикалық мәліметтерін өңдеудің математикалық әдістері; - Жол-көлік оқиғасы пайда болу орнында сараптау. Қолдана білу керек: - Көлікте жол қозғалысын ұйымдастыру және қауіпсіздік жұмысының нәтижелерін сұрыптау; - Қозғалыс жағдайын арттыру шараларын негіздеу және жетілдіру. Осы оқу бағдарламасы жоғарыдағы талаптарға сәйкес жасалған. Бағдарлама көлік ағыны сипаттамасының теориясы мен практикасын, соның ішінде жол-көлік оқиғаларын талдау, функцияларын, жол қозғалысын ұйымдастырудағы ролі мен қолдану салаларын қамтиды.
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: