KAZNRTU LMS - Название курса: Инженерлік графика,Автор: Шингисова Р. К., курс: 7206
KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
  • Язык курса: Для всех групп
  • Дата начала курса: 24.8.2015
ИГ пәні студенттердің кеңістіктік пішіндерді жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерін меңгеруді,кеңістіктік ойлауды, кеңістіктік пішіндердің графикалық модельдері негізінде контруктивті-геометриялық ойлауды дамытады, сызбаларды оқу және орындауға, эскиздерді және жұмыс сызбаларын орындауға қажетті білім беріп, дағдыландырады.Пән бір семестрде оқытылады. Жұмыс бағдарламасына сәйкес дәрістер - 15 кредит, зертханалық сабақтар - 30 кредит құрайды.Емтихан жазбаша
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: