KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
«Ақпараттық технологиялар» пәнін оқытудың мақсаты: - ақпараттық технологиялардың (АТ) негізгі ұғымдарын оқып білу; - ақпараттық технологиялардың даму кезеңдерін, қазіргі кездегі АТ негізгі қасиеттерін оқып білу; - С/С++ тілін қолданып программалық жоба құру үшін теориялық және тәжірибелік білім мен машық алу; - берілген сұрақтар бойынша студенттер бойында білім мен тәжірибе қалыптастыру. Пәнді оқытудың міндеті: - ақпараттық технологиялардағы жаңа перспективалық бағыттарды зерттеу; - радиотехника мен телекоммуникациядағы ақпараттық технологияларды үйрету; - программалаудың негізгі бағыттарын оқып-үйрену; - С/С++ тілінде сызықтық және сызықтық емес алгоритмдер құрылымдарын, қолданушылар функцияларын программалау.
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: