KAZNRTU LMS - Название курса: Объектілі-бағытталған бағдарламалау,Автор: Сагымбекова А. О., Аскарова Н. Т., курс: 6234
KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
«Объектілі-бағытталған бағдарламалау» пәнін оқытудың негізгі мақсаты: алгоритм принциптерін және оның математикалық талдауын, мәліметтер типтерін, программалауды автоматтандыру әдістерін оқып-үйрену, С++ тілінің операторларымен танысу, С++ тілін қолданып күрделі программалық жобаларды құруға дағдыландыру, яғни процедура және функцияны, тілдің стандартты модулін, мәліметтердің стандартты құрылымын, программалық қамтаманы жобалау әдістерін меңгеру, программалау стилін және программалау сапасының көрсеткіш негіздерін үйрету.
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: