KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
  • Язык курса: Казахский
  • Дата начала курса: 25.8.2015
  • Дата окончания курса: 1.1.2016
«.NET технологяларын программалау» пәні бойынша Оқу-әдістемелік кешен 5B070500 – «Математикалық және компьютерлік модельдеу» мамандығына арналған. Пәнді оқыту барысында «.NET» платформасының негізгі блоктарын құрайтын жалпы тілдік орындау ортасы (Common Language Runtime -CLR), типтердің жалпы жүйесі (Common Type System-CTS), жалпы тілдің ерекшеліктері (Common Language Specification - CLS) және базалық класстар кітапханалары қарастырылады
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: