KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
  • Язык курса: Казахский
  • Дата начала курса: 25.8.2014
  • Дата окончания курса: 13.12.2014
Сандарды көрсету формалары, санау жүйелері, Қолданбалы программалық қамтамалар, ЭЕМ аппараттық және программалық жабдықтары, операциялық жүйелер, утилиттер, драйверлер, Есептеу желілері және жүйелері, Интернет технологиялар
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: