KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
Бұл пəннің мақсаты: информатиканың дамуындағы негізгі тенденцияларды қамтитын теориялық жəне тəжірибелік мағлұматтармен студенттерді таныстыру; дискретті математика элементтерімен таныстыру; есептелінетін жүйе архитектурасы, операциялық жүйелер мен желілер туралы түсінік беру; студенттерге алгортимдер мен блок-схемаларды құруды үйрету; компьютерлік графика негіздерімен жəне желілік қосымшаларды құрудың негізгі концепцияларымен таныстыру. Студенттерге есептерді алгоритмдеу негізін, тиімді алгоритмдерді құруды жəне қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдануды оқыту, студенттер қазіргі ақпараттық технологиялар мүмкіндіктерін жəне олардың даму перспективасын игеру; компьютерлік желілер мен компьютердің программалық жəне аппараттық жабдықтарының перспективалары мен жағдайларын игеру
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: