KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
Бұл пəннің мақсаты: информатиканың дамуындағы негізгі тенденцияларды қамтитын теориялық жəне тəжірибелік мағлұматтармен студенттерді таныстыру; дискретті математика элементтерімен таныстыру; есептелінетін жүйе архитектурасы, операциялық жүйелер мен желілер туралы түсінік беру; студенттерге алгортимдер мен блок-схемаларды құруды үйрету; компьютерлік графика негіздерімен жəне желілік қосымшаларды құрудың негізгі концепцияларымен таныстыру. Пəнді оқытудың негізгі мəселелері: студенттерге есептерді алгоритмдеу негізін, тиімді алгоритмдерді құруды жəне қолданбалы бағдарламалар пакеттерін қолдануды оқыту; қазіргі ақпараттық технологиялар мүмкіндіктерін жəне олардың даму перспективасын игеру; компьютерлік желілер мен компьютердің программалық жəне аппараттық жабдықтарының перспективалары мен жағдайларын игеру.
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: