KAZNRTU LMS - Название курса: Сызба геометрия және компьютерлік графика ИДО,Автор: Куспеков К. А., курс: 4934
KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
  • Язык курса: Казахский
  • Дата начала курса: 1.9.2014
  • Дата окончания курса: 1.12.2014
Студенттердің кеңістіктік пішіндерді жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерін меңгеруі;кеңістіктік ойлауды, кеңістіктік пішіндердің графикалық модельдері негізінде конструктивті-геометриялық ойлауды дамыту; сызбаларды оқуға және орындауға, эскиздерді және жұмыс сызбаларын орындауға қажетті білім алып, дағдылану;
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: