KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
Бұл курстың мақсаты мемлекеттік білімділік стандартпен жұмыс берушінің талаптарына сәйкес қаржылық менеджмент саласында жеткілікті дәрежеде білімді меңгеретін, кәсіби қызметті орындап, жүргізетін іскерлік пен машықты мамандарды даярлау болып табылады. Пәнді оқытудың міндеті Пәнді оқытудың басты міндеті – студенттердің қаржылық менеджменттің тұжырымдалық негіздері мен меншікті қаражаттарды кәсіпорынның негізгі және айналым капиталын басқарудың теориялық базасын білуді қалыптастыру; қаржылық менеджменттің функциялары, құрылымы және қазіргі әдістері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру; қазіргі рыноктық экономикада қаржыны басқарудың стратегиясы мен тактикасы туралы түсінікті қалыптастыру; алынған білімдерді кәсіпорынның қызмет үдерісінде практикалық пайдаланудың машықтарына телу.
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: