KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
Бұл пәнде мұнай кенорындардың игеру процесстері оқытылады, пәннің негізгі мақсаты, студенттерді теориялық игеру негіздеріне және мұнай кенорындарын пайдалану істерін меңгертеді. Пәнде мұнай кен орындарын игерудің басты процесстері, игеру объектісі және жүйесі, қабат энергиясының көздері, мұнай кеніштерін дренирлеу режимдері оқытылады. Сонымен қатар, мұнай мен газдың ұңғыға келу және меңгеру шарттары, қабатты және ұңғыны зерттеу әдістері, қабаттың өнім бергіштігін арттыру және ұңғының түп маңы аймағына әсер ету әдістері келтірілген. Ұңғыны игеру тәсілдері, ұңғыдағы энергия қоры, газдысұйықты көтергіш, фонтандау түрлері мен шарттары. Пәннің негізгі зерттеу тапсырмалары: өнімді объекттерді ашу түрлері; өнімнің ағымын шақыру және ұңғыны меңгеру, өнімді қабатқа қалай әсер ету түрлерін талдау, «ұңғы-қабат» жүйесіндегі режимдерді, ұңғымаларды пайдалану, ұңғымаларды жерасты және күрделі жөндеу, ұңғымаларды пайдалану кезіндегі қиыншылықтар. Сондай-ақ қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: