KAZNRTU LMS - Название курса: Инженерлік және компьютерлік графика,Автор: Куспеков К. А., курс: 1362
KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
  • Язык курса: Казахский
  • Дата начала курса: 22.8.2016
  • Дата окончания курса: 22.8.2017
Пәнді оқытудың мақсаты: студенттердің кеңістік ойлауы мен елестеуін, қисынды ойлау және творчествалық қабілеттерін дамыту; параллель және тік бұрыштап проекциялауға негізделген кеңістіктің қайтымды геометриялық модельдерін құру әдістерін үйрену; қисықтар мен беттерді жасау және құрылымдау тәсілдерімен танысу; негізгі геометриялық элементтердің: нүктелер, сызықтар , беттердің модельдерін (кескіндерін) түрлендіру тәсілдерін үйрену; позициялық есептерді шешудің геометриялық алгоритмдерін үйрену; метрикалық есептерді шешудің геометриялық алгоритмдерін үйрену; мемлекеттік стандарттарды пайдаланып сызбаларда қолдана білу;тетікбөлшектердің эскизін және жұмыс сызбаларын салу; құрастырылған бұйымдардың сызбаларын салу; құрастыру сызбаларын оқып тетікбөлшектеу әдісін білу;
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: