KAZNRTU LMS - Название курса: Инженерлік және компьютерлік гроафика,Автор: Куспеков К. А., курс: 1225
KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
Страница курса: Поделиться в соц. сетях:
  • Язык курса: Казахский
  • Дата начала курса: 22.8.2016
  • Дата окончания курса: 22.8.2017
Студенттер инженерлік білімнің алғашқы негізін «Инженерлік және компьютерлік графика» пәнін оқу арқылы алады. Пән үш бөлімнен тұрады: сызба геометрия, техникалық сызу және AutoCAD графикалық жүйесі. Сызба геометрияны оқу арқылы студенттер кеңістіктік пішіндерді жазықтықта бейнелеудің негізгі әдістерін, яғни кескіндерді салу теориясын меңгереді, кеңістік пішіндерінің графикалық модельдері негізінде контруктивті-геометриялық ойлау қабілетін дамытады. Техникалық сызу бөлімінде мемлекеттік және халықаралық стандарттарды, конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесін меңгеріп, тетік бөлшектердің эскиздерін және жұмыс сызбаларын, құрастыру сызбаларын, құрастырылған бұйым сызбаларын оқып және тетікбөлшектеуді орындауға дағдылар алады. AutoCAD графикалық жүйесін меңгеріп компьютерде сызбалар мен суреттерді компьютердің көмегімен орындауға қажетті білім алып дағдыланады
Скачать обзор курса:
Курсы по схожим дисциплинам: