KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
 Сортировка:По дате добавления | По алфавиту | По популярности курса
Автор: Рахметова П. М.
Пәнді оқыту мақсаты – өлшемдер және өлшу құралдары туралы негізгі мәліметтерді студенттерге беру, әрекет ету қағидасын жіне қазіргі кезде көп тараған электрлік өлшеу құрылғы схемасын, магнитті, акустикалық және механикалық шамаларды, қысым, температура, шығын, көлем...
Автор: Хабиев А. .
Жобалау негіздері жəне мұнай және газ өндірістің жабдықтары» пәні қазіргі уақыттағы мұнай және газ салада өнеркəсіптік объектілер кəсіп орындардың, цехтардың, инженерлік құрылыстардың жəне жүйелердің əртүрлі күрделілігімен таныстыру, жобалау жалпы үрдістерді құру кезінде жəне...
Автор: Каленова А. С.
- жалпы техникалық арнайы курстарды меңгерудің теориялық негізін салу; - материалдық баланс құрастырудың есептерін шығаруын үйрету; - технологиялық процестер үшін физикалық химияны дарынды пайдалануға үйрету; - қозғалыстың түрлері мен жалпы қасиеттері туралы мәліметтермен...
Автор: Толендыулы С.
Раскрытие сути и особенностей технологии ракетно-космического производства. Показ конкретных особенностей производства с учетом специфических условий космоса, связанных с вакуумом и наличием контрастной и быстроменяющейся температуры в диапазоне от -270 до + 250 градусов по...
Автор: Амирхожаева Д. А.
“ТЖ кезінде қорғаныспен персоналды басқару, материалдық-тылдық қамтамасыздама” пәнін өткізудің мақсаты студенттердің құқықтық және ҚР территориясында қауіпсіздікпен қамтамасыз етудің ұйымдық сұрақтарын, адамның ерекше жағдайларында конфликтілі ситуацияны басқару...
Автор: Хадеев Н. Т.
Краткое описание курса: Дисциплина является одним из основных профилирующих дисциплин при подготовке студентов по специальности «5В071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии». Дисциплиной предусмотрено изучение вопросов монтажа, технического обслуживания и ремонта...
Автор: Нурпеисова К. М.
«Жылу және газ желілері» пәнді оқытудың мақсаты: оқушыларды теориялық біліммен қамтамасыз етіп, іс жүзінде жылу және газ желілерін оқып үйрену нәтижесінде оқушылар: білу керек - жылу және газ желілерінің түрлері мен құрылымы және олардың сипаттамаларын; желілік су мен газ...
Автор: Орлова Е. П.
Целью изучения дисциплины «Теория обработки металлов и материалов давлением» является ознакомление с основами теории упругого и пластического деформирования материала, современными аналитическими и экспериментальными методами исследования процессов обработки...
Автор: Зазыбин А. Г.
Курс «Каталитические методы в органическом синтезе» посвящен применению современных каталитических методов к синтезу органических соединений и состоит из трех основных разделов - межфазного, металлокомплексного и биокатализа. Для данных каталитических систем характерны...
Автор: Байтимбетова Б. А.
Целью изучения дисциплины «Автоматизация полиграфического производства» является усвоение принципов, автоматизированных и автоматических технологических систем, и структуры автоматизированного управления полиграфическим производством.