KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
 Сортировка:По дате добавления | По алфавиту | По популярности курса
Автор: Жунусов А. А.
Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ студенттеріне арналған 5В0706- Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау мамандығы студенттеріне “Құрылымдық геология” пәнінен оқу-әдістемелік кешен.“Құрылымдық геология” пәні бойынша құрастырылған пәндік оқу-әдістемелік кешен (ПОӘК)...
Автор: Назарова Р. С.
В дисциплине изучаются состав и основные физико-химические свойства природных газов. Основные понятия о рациональной разработке газовых и газоконденсатных месторож-дений, режимы газовых месторождений, особенности разработки газоконденсатных место-рождений в режиме истощения и...
Автор: Жунусов А. А.
Жұмыс бағдарламасы «Жер қойнауын пайдаланудың негіздері» пәні бойынша бекітілген типтік оқу бағдарламасы негізінде және 050706-геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау мамандығына...
Автор: Алин Ж. К.
“Термодинамика және жылу техникасы” пәнінің оқу-әдістемелік кешені ҚазҰТУ ОӘД дайындаған оқу-әдістемелік кешенінің әдістемелік нұсқаулары бойынша құрастырылған. Бұған тәртіп бойынша керекті материалдар кіргізілген: пәннің оқу бағдарламасы – SYLLABUS және толық негізгі...
Автор: Малдыбаева Т. С.
Учебник
Автор: Суранчина А. Ж.
The purpose of General English course is to enable students to obtain sufficient knowledge to become more fluent in everyday social and academic settings. The course focuses on accuracy and fluency with an integrated skills and strategy-based curriculum that aims at developing the four language skills – listening, speaking, reading and writing. Students work on improving pronunciation, expanding vocabulary and increasing grammar skills; develop critical thinking, decision-making and...
Авторы: Касымбаева Г. Н., Зыкова Н. М.
Представленный курс является практическим руководством по овладению психологическими знаниями, необходимыми в профессиональной деятельности педагога, отражающими особенности эффективного управления. Объектом изучаемой дисциплины является профессиональная деятельность...
Автор: Рахматуллаев Р. М.
Физиканың жалпы курсы әлемдегі физикалық заңдылықтардың инженерге қажетті физикалық білімдердің негізгі өзегі болады. Бұл курс мынадай бөлімдерді қамтиды: магнетизм, электромагниттік тербелістер мен толқындар физикасы, oптика, наноқұрылымдар, кванттық физиканың негіздері...
Автор: Акашев Б. Т.
5B070800- «Мұнайгаз ісі» мамандығының студенттеріне арналған «Мұнай саласының техникасы және технологиясы» пәні бойынша оқу- әдістемелік кешенінің негізгі мақсаты сткуденттерге «Мұнай өндірудің техникасы және технологиясы» курсын өздігінен игеру барысында, сертханалық және...
Автор: Тасмаганбетова А. Х.
Пәннің қысқаша тусніктемесі «Құрылыс өндірісінің технологиясы-ІІ» пәні (әртүрлі функциональды міндеттегі ғимарат құрылысының аяқталған) түрінде соңғы өнім алу мақсаттында салу әдістерінің уақыт тәртібімен (регламенты) негіздерін оқытып-ұйретеді. «Құрылыс өндірісінің...