KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
 Сортировка:По дате добавления | По алфавиту | По популярности курса
Автор: Алимбетова А. Ж.
«Еңбек қорғау және тіршілік қауіпсіздігі» курсы бойынша ОӘК оқу процесін ұйымдастыру-әдістемелік қамтамасыз етудің негізі болып табылады. Оқу-әдістемелік кешені келесі сұрақтарды ашатын теориялық білімді және тәжірибелік дағдыны біріктіреді: Өндірісте қауіпсіз және зиянсыз...
Автор: Алимбетова А. Ж.
«Еңбек қорғау және тіршілік қауіпсіздігі» курсы бойынша ОӘК оқу процесін ұйымдастыру-әдістемелік қамтамасыз етудің негізі болып табылады. Оқу-әдістемелік кешені келесі сұрақтарды ашатын теориялық білімді және тәжірибелік дағдыны біріктіреді: Өндірісте қауіпсіз және зиянсыз...
Автор: Сейткожаева А. Т.
Табиғи ресурстар мен қорларды бағалауда қолданылатын негізгі түсініктері, қағидалары және бағалау әдістері
Автор: Казбекова К. К.
Пәннің өткізілу мақсаты заманауи жағдайда басқарудың қиын жағдайларын шеше алатын, кәсіпорынның жетістіктері мен мүмкіндіктерінің сай келуін қамтамасыз ететін , оның бәсекелестік қабілетін арттыратын, еңбек ұжымының іскерлігін басқара алатын, жоспарлап және басқарудың тиімді...
Автор: Сейткожаева А. Т.
«Жылжымайтын мүлік экономикасы және оны басқару»- пәнін оқып үйренудiң басты мақсаты жылжымайтын мүлікті, мүліктік кешендерді, өнер-кәсіп активтерін, зияткерлік мүлікті, машина және құрал-жабдықтарды, тех-никаларды, көлік құралдарын бағалаудың негізгі түсініктері мен...
Автор: Унаспеков Б. А.
Жылу өндіргіш қондырғылар туралы жалпы мәліметтер. Отын. Жалпы мәліметтер. Қатты отынның құрамы және сипаттамалары. Сұйық газ тәрізді отындардың құрамы мен негізгі сипаттамалар.Органикалық отындар. Отынның жану құбылысының теориялық негіздері. Газ тәрізді және сұйық отыдардың...
Автор: Ершиманова Д. О.
Данный учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями квалификационной характеристики специалистов, Государственных стандартов, основ организации и проведения практических занятий. Включает в себя рабочую программу (силлабус), список основной и...
Автор: Абдрахманова Г. М.
Программа курса (Syllabus) по дисциплине «Иностранный язык» (английский язык) для студентов 1 курса всех специальностей составлена на основании Типовой учебной программы, утвержденной и введенной в действие приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от 14.02. 2011...
Автор: Юсупова Г. М.
Пәнді оқыту мақсаты – карьерді қайта жаңғыртудың отандық және шет елдік тәжірибесін қолдануды үйрету, техника мен ғылымның қазіргі заманғы жетістіктері, сонымен қатар кәсіпорынды консервациялауда қатты пайдалы қазбаны қазып алу мен өндіру кезінде нұсқаулар мен нормативті іс...
Автор: Кошеров Т. С.
«Конденсирленген орталар бетіндегі физика- химиялық процестер» арнайы курсы екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлігінде конденсирленген орталар бетіндегі реагенттердің физикалық, химиялық адсорбция теориясының жеке сұрақтары, беттің, беттік күйдің түсініктері, радиациялы стимулды...