KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
 Сортировка:По дате добавления | По алфавиту | По популярности курса
Автор: Кошкина Н. В.
С помощью дисциплины «Теория и практика анализа хозяйственной деятельности» вырабатывается тактика и стратегия развития АХД, обосновываются планы и управленческие решения, выявляются резервы повышения эффективности, оцениваются результаты деятельности предприятия, отраслей, ...
Автор: Биржанова Р. М.
Пәнді жүргізудің мақсаты. Пәнді жүргізудің мақсаты болып елдің экономикасын реттеуде экономикалық қызметтің субъектісі мен объектісінің көрсеткіштерінің негізгі ұғымдары мен қағидаларын оқып үйрену. Пәннің міндеттері. Экономиканы мемлекеттік реттеудің механизмін және әр...
Автор: Боровская И. Л.
Методология государственного регулирования экономики Различают две классификации методов. Согласно первой классификации целесообразно выделить методы: общие, частные, специальные. К общим методам относится совокупность методов познания, например, диалектика, анализ...
Автор: Оразалин К.Ж.
Соңғы жылдары Қазақстанда басқару іліміне көтеріңкі көңіл бөліне бастады. Мемлекеттік басқару теориясының маңызы Қазақстан Республикасының аудиториясында баға беру өте қиын. Өйткені мемлекет және қоғам өтпелі кезеңде өмір сүріп, өзінің даму үрдісінде, яғни мемлекеттік басқару...
Автор: Серикбаев С. К.
Қазақстанның экономикасының даму және нарық бағытына қоюда, кәсіпкерлердің нарық заңдарын қолдану жолдары кәсіпкерлік тиімділігіне қатты әсер етюді. Кәсіпорындар мен бизнес иелері жүзеге асырылып жатқан экономикалық өзгерістер барысын, нарық экономикасының құрылымы, олардың...
Автор: Мунатаев М. М.
Нарыктық экономика жағдайында жаңа әлеуметтік – экономикалық қатынастары құрылады. Олар ұлғаймалы ұдайы өндірістің барлық элементерінің тепетеңділігін қамсыздындыруға бағытталған және нарықтың қалыптасуын алдын-ала анықтайды. Меншіктің түрлі формаларының пайда болуы...
Автор: Шахворостова Н.Н.
Согласно государственному стандарту специальности 050608 – Экологии целью преподавания данной дисциплины является обучение студентов умению проводить в жизнь экономическую политику государства, умению реализовать основные направления экономических реформ в условиях перехода к...
Автор: Шахворостова Н.Н.
Экономика...
Автор: Макыш С. Б.
Пәнді оқытудың мақсаты – болашақ мамандарға ақша, несие, банктер теориялары саласында іргетестық білімдерді қалыптастырып, тарихи және теориялық аспектіде олардың қазіргі нарық экономикасындағы мәнін, қызметтерін және ролін ашу болып...
Автор: Макыш С. Б.
Ақша айналысы – шаруашылықтағы тауарларды өткiзуге, сондай-ақ тауарлы емес төлемдердi және есеп айырысуларды жүзеге асыруға қызмет ететiн қолма-қол және қолма-қолсыз ақша формаларындағы ақшалардың қозғалысы. Ақша айналысының объективтiк негiзiне де тауар өндiрiсi жатады. Тауар...