KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
 Сортировка:По дате добавления | По алфавиту | По популярности курса
Авторы: Нурымов Е. К., Бекбосынова Б. А.
«Өзараауыстырымдық, стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшеулер» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінде, бұл пәнге қажетті кредит мөлшері, бұған қатысты іргелі пәндер тізімі, өзараауыстырымдылық негіздерін құрайтын кәсіби пәндер қатары, машина жасау бакалаврын...
Автор: Жараспаев М. Т.
«Радиациялық қауіпсіздік негіздері» пәніне арналған оқу-әдістемелік кешенде радиациялық сәулеленудің физикалық негіздері, радиоактивті сәулеленудің заттармен өзара әсері, сәулеленудің биологиялық әсері, бақылау әдістері, нормалау және иондалу сәулелерінен қорғау...
Автор: Джантуреев А.
Пәнді оқытудың негізгі мақсаты – Металлургиялық өңдеуде металдардың жеткіліксіз бөліп алу дәрежесінің негізгі себептері, негізгі және қосымша металдардың шығыны, теориялық негізі мен технологиялық шешімдері және қиын байылатын минералды және техногенді шикізаттарды...
Авторы: Касымбаева Г. Н., Зыкова Н. М.
Представленный курс является практическим руководством по овладению психологическими знаниями, необходимыми в профессиональной деятельности педагога, отражающими особенности эффективного управления. Объектом изучаемой дисциплины является профессиональная деятельность...
Автор: Мусанов А.
«Ұңғыларды жуу және жуу агенттері» пәні жуу агенттерінің түрлері мен олардың қолдану аймақтарын, ұңғыларды жуу әдістерін, жуу ерітінділерін дайындауды нақтылап түсіндіруге және игеруге арналған. Студенттердің таңдап алған бакалавр бұрғышы мамандығын меңгеру үшін білімі мен...
Авторы: Жараспаев М. Т., Садвакасов Е. Е.
В УМК по дисциплине «Основы радиационной безопасности» изложены физические основы радиационного излучения, взаимодействие радиоактивного излучения с веществом, биологическое действие излучения, методы контроля, принципы нормирования и защита от ионизирующего излучения. ...
Автор: Кыргизбаева Г. М.
"Жоғарғы геодезия" пәнін оқу мақсаты болашақ мамандарға жергілікте мемлекеттік геодезиялық торлар мен арнайы торларды жасау, дамыу және жаңарту кезіндегі жоғары дәлділікті геодезиялық өлшеулер жүргізу әдістері мен құралдары туралы; нүктелердің әртүрлі координаттар жүйесіндегі...
Авторы: Габжалилова С. М., Искакова С. Д., Шингисова Р. К., Оспанова З. К.
1.1. Пәнді оқыту мақсаты: Сызба геометрия, компьютерлік графиканы оқытудың мақсаты мамандық пәндерiн меңгеруде теориялық-техникалық база құру үшiн: проекциялаудың теориялық негiзiн үйрену, яғни абстрактты және жер асты және жер үстi обьектiлерiнiң жазық...
Автор: Бектемирова Н. Т.
Пәнді оқытудың мақсаты – болашақ мамандарға қаржылық банк органдарындағы есеп және есептіліктің кәсіптік білімдерін қалыптастырып, практикалық аспектіде олардың қазіргі нарық экономикасындағы мәнін, қызметтерін және ролін ашу болып табылады. Пәнді оқытудың басты міндеті –...
Автор: Бектемирова Н. Т.
«Корпоративтік қаржы» курсын оқығаннан кейін студент мынадай білім қабілетілік жүйесіне ие болу қажет: - корпорацияның қаржылық механизмінің теориясы мен тәжірибесін білу (қаржылық ресурстарды, ақша қаражаттары мен олардың көздерін қолдану, бөлу, құрумен байланысты қаржылық...