KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
 Сортировка:По дате добавления | По алфавиту | По популярности курса
Автор: Нурпеисова К. М.
Целью преподавания дисциплины является приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков по основам проектирования, устройства, монтажа и эксплуатации систем теплоснабжения. Знания, полученные при прохождении дисциплины: в результате изучения дисциплины...
Автор: Нурпеисова К. М.
целью преподавания дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков по основам проектирования, устройства, монтажа и эксплуатации отопительных систем. Знания, полученные при прохождении дисциплины: в результате изучения дисциплины...
Автор: Нурпеисова К. М.
целью преподавания дисциплины является приобретение обучающимися теорети-ческих знаний и практических навыков по основам проектирования, устройства, монтажа и эксплуатации систем горячего водоснабжения зданий. Знания, полученные при прохождении дисциплины: в результате...
Автор: Нурпеисова К. М.
«Жылыту» пәнді оқыту нәтижесінде студенттерді теориялық білімдермен қамтамасыз етіп, іс жүзінде жылыту жүйелерінің құрылымдарымен оларды жобалау әдістерімен таныстырып және монтаждау мен пайдалану негіздерін үйрету болып табылады.
Автор: Нурпеисова К. М.
Пәнді оқытудың мақсаты оқушыларды теориялық білімдермен қамтамасыз етіп, іс жүзінде жылумен қамту жүйесін жобалау, оның құрылымдарын таңдау мен есептеу әдістерімен таныстырып және монтаждау мен пайдалану негіздерін үйрету болып табылады.
Автор: Нурпеисова К. М.
Курстың қысқаша мазмұны: оқытудың мақсаты оқушыларды теориялық білімдермен қамтамасыз етіп, іс жүзінде жылумен қамту жүйесін жобалау, оның құрылымдарын таңдау мен есептеу әдістерімен таныстырып және монтаждау мен пайдалану негіздерін үйрету болып табылады.
Автор: Аубакирова Б. М.
Темірбетон конструкцияларын жобалауының негіздері келтірілген. Бетон, арматура және темірбетонның негізгі физикалық-механикалық қасиеттері...
Автор: Тасмаганбетова А. Х.
Пәннің бағдаламасы бойынша дәрістік, тәжірибелік сабақтар өтеді. «Құрылыс өндірісінің технологиясы I» пәнін білу құрылыстар мен ғимараттарды зерттеу, жобалау, салу, пайдалануға беру тәжірибесінде жіберілетін әртүрлі қателіктер мен ескерусіз қалған жайлардың себебінен болатын...
Автор: Тасмаганбетова А. Х.
данный курс представляет собой специальную дисциплину и изучает закономерности между всеми видами общестроительных работ, которые необходимо выполнять в определенные технологической последовательности, с тем, чтобы получить в минимальный срок качественную и экономичную...
Автор: Бошкаева Л. Т.
«Жеңіл және сирек металдардың электрометаллургиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені (ОӘК) 5В70900 «Металлургия» мамандығының ҚР ЖББС, квалификациялық сипаттамасына, типтік және жұмысшы оқу жоспарына сәйкес құрастырылған. Берілген ОӘК-дегі материал тепе-теңдік және тепе-теңдік емес...