KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
 Сортировка:По дате добавления | По алфавиту | По популярности курса
Автор: Бегжигитов Б. Т.
Пәнді оқытудағы мақсат «Инженерлік жайластыру және көлік» сабағынан студенттерге қажетті білім беру және тәжірибелік дағдыларды игеру, қалақұрылысына арналған аумақтарды игерудегі кешенді шараларды ұйымдастыру, тиімді санитарлы-гигиеналық-микроклиматтық шарттарды таңдау және ...
Автор: Бегжигитов Б. Т.
Пәннің мақсаты – монофункционалды ғимараттың функционалдық, конструктивтік – техникалық және сәулеттік шешімдерінің дұрыс орындалуын қарастыру, қоғамдық ғимараттардың арасындағы өзіндік ерекше функционалдық – жоспарлық құрылымы бар мұндай ғимараттарды жобалаудың процесін...
Автор: Бегжигитов Б. Т.
Сәулеттік графика және макет жасау пәнін өтудің мақсаты-болашақ мамандарды сәулеттік графиканың негізгі түрлерімен тәсілдері бойынша теориялық және тәжірибелік білімдердің негіздерін оқыту, білімгерлердің кәсіби ой-өрісін қалыптастыру, пішіннің эстетикалық талғамын және...
Автор: Яскевич В. В.
Дисциплина «Архитектурный рисунок» предназначена для дальнейшего развития у студентов навыков рисования, а также пространственного мышления, умения восстановить по проекциям объемное изображение и наоборот. Эти навыки необходимы архитектору особенно на ранних этапах...
Автор: Жиренбаева Н. О.
"Құрылыс механикасы" пәнін оқу курсы ретінде жүргізу мақсаты ғимараттар мен имараттардың көтеруші элементтерін есептеудің теориялық және тәжірибелік білімін беру, конструкцияларды беріктікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа есептеудің аналитикалық және ЭЕМ қолдану арқылы сандық...
Автор: Аубакирова Б. М.
Теория негізінде ғимарат пен үймереттерді сынау және зерттеу техологиясын, пайдаланған ғимараттар мен үймереттердің құралымдар бақылауының техникалық құралдарын, ғимарат құралымындағы ақаулар және зақымдануын, құралымды бөлшекті зерттеудің ерекшеліктерін үйрену
Автор: Жиренбаева Н. О.
«Құрылыс конструкциялары» пәнін оқытудың мақсаты болып құрастырмалық элементтерді, материалдардың физикалық-механикалық қасиеттерін, шекті жағдайлардың І тобы бойынша құрылыс құрастырмаларының элементтерін есептеу негіздерін түсіну және жобалау үшін қажетті теориялық...
Автор: Аубакирова Б. М.
Әр түрлі материалдардын физика-механикалық қасиеттері, және есеп әдістері ,конструкциялардын сыртқы жүк пен жүктемелерге карсыласуы...
Автор: Аубакирова Б. М.
Темірбетон конструкцияларын жобалауының негіздері келтірілген. Бетон, арматура және темірбетонның негізгі физикалық-механикалық қасиеттері...
Автор: Беспалова И. В.
Курс «Теоретическая механика» для бакалавров специальности 5В072300, специализирующихся в области технической физики и преподавания физики, рассматривает основы механики Ньютона и аналитической механики.