KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
 Сортировка:По дате добавления | По алфавиту | По популярности курса
Автор: Маматова Г. У.
Берілген курста механиканың әртүрлі есептерін математика әдістерін қолданып шығару, екінші текті Лагранж теңдеулері, динамиканың жалпы теңдеуі, ықтималдықтар теориясы, берілгендерді өндеу әдістері т.б. қарастырылады. Курстың мазмұны дәрісте берілген материалдармен, тәжірибелік...
Автор: Баймаханова С. Б.
Металлургиялық пештердің жалпы теориясының негіздері. Пештің жылулық жұ¬мысының негіздері, пештер сыныптамасы. Пеш жұмысының негізгі көрсеткіштері және сипаттамасы, жылулық балансын құру. Шикізатты дайындау¬ға арналған пештер. Қара және түсті металлургияда¬ қолданылатын...
Автор: Баймаханова С. Б.
Композициялық материалдар (КМ) анықтамасы және сыныптамасы. Композициялық материалдар механикасының негізгі ұғымдары: серпімділік модульі, беріктік, бұзылуы, химиялық, жылулық және механикалық тұрақтылығы. Композициялық материалдар өндірісінде қолданылатын компоненттер:...
Автор: Баймаханова С. Б.
Пәнді оқытудың мақсаты – студенттерде кендер, минералдар, минералды шикізат кен орындары, металлургия саласының негізгі терминдері, металлургиялық өндірістің негізгі процестері, базалық металдарды алудың негізгі технологиялары, металлургиялық кәсіпорындардың орналасуы...
Автор: Сакабекова Ш. К.
5В072200 – Полиграфия мамандығы студенттері үшін «Полиграфиядағы өндірістік процестер» пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. Зертханалық жұмыстардың мақсаты білім алушыларға жалпы өндірістік процестерді және оны іске асырылуы, саланың...
Автор: Сакабеков А.
This course designate to first year students of the Satpayev Kazakh National Research Technical University. These students will study Numerical and Power Series, Probability Theory and mathematical statistics.
Автор: Сакабеков А.
This course designate to first year students of the Satpayev Kazakh National Research Technical University. These students will study Linear Algebra and Analytic Geometry, Several variables functions and its applications, double and triple integrals and their...
Автор: Боканова А. А.
Учебно-методический комплекс дисциплины для специальности 5В090100-Организация перевозок, движения и эксплуатация...
Автор: Боканова А. А.
Учебно-методический комплекс дисциплины для специальности 5В070600 русская Геология и разведка месторождений полезных...
Автор: Байматаева Ш. М.
Базы данных. СУБД. SQL. Oracle-диалект SQL. Создание, удаление таблиц и изменение структуры. Выражения. Подзапросы. Виды соединений. Обновление данных в таблицах. Схемные ограничения целостности. Представления. Объектные типы данных в Oracle. Транзакции и блокировки. Принципы и организация...
«
1
2
3
»