KAZNRTU LMS / ВСЕ КУРСЫ
 Сортировка:По дате добавления | По алфавиту | По популярности курса
Автор: Гусейнова Г. Д.
В курсе изучаются основы теории и технологии производства различных высокотемпературных сплавов и их свойства. Рассмотрены методы прямого синтеза и восстановления, осаждения из газовой фазы и электролиза, помощью плазмы и механического легирования. Приведены необходимые...
Автор: Исаханова А. Б.
Өндірістік қауіпсіздік пен еңбек қорғау бойынша, ТЖ қорғаныс, қоршаған ортаны қорғаудағы ҚР ұйымдық, құқықтық және нормативтік заңдық актілерін оқу.
Автор: Гусейнова Г. Д.
В курсе рассматриваются основные понятия и соотношения массопереноса, закономерности переноса вещества, а также расчеты концентрации и равновесия, материального баланса и движущей силы массопереноса в гетерофазных...
Автор: Нурсеит Н. А.
Даются основные экономические понятия и проблемы; изучаются основные законы функционирования рынка, определяющие механизмы ценообразования, поведение экономических субъектов, способы эффективного размещения и использования ограниченных ресурсов; выясняются функций и границы...
Автор: Ергалиев Е. Н.
This course is intended for anyone who wants to use the Structured Query Language (SQL) to access a database. It is primarily for programmers and database administrators, but it can also be used by those who access databases through the command line processor (CLP). For anyone who wants to learn and make research on database designing and development by practicing samples of real life projects.
Автор: Карманов Т. Д.
Әдістемелік нұсқау осы пән бойынша тәжірибелік сабақтарды негізге ала отырып студенттердің теориялық ой жүйесін қалыптастыруына және пәннің мақсаты мен мазмұнын түсіне отырып болашақта өндірістегі қолданыс аясын игеруге...
Автор: Карманов Т. Д.
Әдістемелік нұсқау осы пән бойынша тәжірибелік сабақтарды негізге ала отырып студенттердің теориялық ой жүйесін қалыптастыруына және пәннің мақсаты мен мазмұнын түсіне отырып болашақта өндірісте кездесетін жабдықтарды беріктікке есептеу және конструкциялау дағдыларын игеруге ...
Автор: Байтимбетова Б. А.
Полиграфия –өндірісінде қолданылатын сәуле сезгіш материалдардың фотохимиялық процестері физика, химия, кванттық механика көзқарастарымен түсіндіріледі
Автор: Сакабекова Ш. К.
«Оптоэлектроника және полиграфиядағы скананерлеуші жүйелер» бағдарын оқып білудің мақсаты студенттерді қазіргі физиканың (әсіресе оптоэлектрониканың, сканерлеуші жүйелердің) іргелі заңдарымен таныстыру, сондай-ақ болашақ кәсіби қызметтерінің негізі болатын полиграфиялық...
Автор: Бегжигитов Б. Т.
Пәннің мақсаты – демалыс орталығының функционалдық, конструктивтік-техникалық және сәулеттік шешімдерінің дұрыс орындалуын қарастыру, қоғамдық ғимараттар арасындағы өзіндік ерекше функционалдық – жоспарлық құрылымы бар мұндай нысанды жобалаудың процесін игеру. Беріліп...
«
1
2
3
»